Rapportgenerator

Rapportgenerator

Med rapportgeneratoren kan du skreddersy hvilken informasjon du vil ha på sine rapporter.

Regnskap: Her kan du velge regnskapet til den enkelte behandler, eller hele klinikken.

Dato hurtigvalg og Dato fra-til: Dersom du vil ha ut en rapport for en spesifikk måned kan du bruke hurtigvalget og velge aktuell måned. Ønsker du et annet tidsintervall benytter man fra-tildato.

Betalinger i valgt tidsrom: Dersom du ønsker å vite hvor mange betalinger som ble utført i tidsrommet, klikk på knappene under ønsket betalingsmetode for at dette skal fremkomme i rapporten.

Andre valg i valgt tidsrommet: Her kan klikke på ønsket informasjon for at dette også skal fremkomme i rapporten.

Velg Generer rapport, og rapporten vil genereres og dukke opp under genererte rapporter nederst på siden.

Last updated