Endringslogg 2017

Endringslogg 13.10.2017

Vi har oppdatert PasientSky med følgende:

 • Mulighet for å aktivere videomodulen.

 • Hold videokonsultasjoner med dine pasienter.

 • Ring dine kollegaer internt på klinikken via video.

 • Ring PasientSkys kundesenter via video.

Mindre rettinger:

 • "Adresse fra klinikk" fjernes fra Appen og pasientportalen.

 • Tilpasning av ikondesign i appen.

 • Sveip ned på startsiden av appen for å oppdatere siden.

 • Flere mindre feilrettinger i appen.

 • "Kalender" heter nå "Behandler" ved timebestilling i appen.

 • Logikken rundt hvilke behandler kommer først/pr default er justert.

 • Ukenummer i oversikten for gruppevisning i Timeboken.

 • Mulighet for å kopiere dager fra forskjellige maler i Timeboken.

Oppdatering 14.09.2017

Etter tilbakemeldinger fra våre brukere har vi oppdatert Post-modulen. Dette for å gjøre det lettere å håndtere innkommende trafikk, samt en del mindre oppdateringer for å øke brukervennligheten.

Se alle oppdateringene på vår endringslogg.

For å lære hvordan du nå benytter Post-modulen, se vår produktoppdaterings-video.

Viktig: Alle uleste meldinger (før oppdatering) vil legges i Åpne etter oppdateringen. Dette må klinikken være oppmerksom på den første tiden.

Endringslogg 05.09.2017

 • Sortering mellom postkassene skjer basert på aktive handlinger (svar, avslutt, videresend), i stedet for å klikke på meldingen og dermed forsvinner den fra innboksen.

 • Når en melding avsluttes uten ny tekst, sendes det ikke en varsling til pasienten om at de har mottatt en ny beskjed

 • Indikasjon på om en annen bruker jobber med samme melding som deg.

 • I Post widget får man nå mulighet for å velge hvilken postboks man vil vise frem og jobbe ut i fra

Mindre tilpasninger:

 • Ulest heter nå Innboks

 • Arkiv heter nå Klinikkens arkiv (og alle ansatte har tilgang).

 • Sendte heter nå Mine sendte

 • Alle knapper har fått tooltip, som tydeliggjør hvilke handlinger som sender varslinger til pasient

 • Ensrettet dialogstatus på tvers av klinikk- og pasientportal, samt i appen (alt heter nå Avsluttet og ikke en blanding mellom Avsluttet og Lukket)

 • Meldinger hvor brukeren har påbegynt å skrive en tekst, vil få en ekstra advarsel hvis de forsøker å lukke meldingen. Dette gjelder både i arbeidslinjen og når meldingen er åpen

 • Meldinger eller oppgaver som mottas som avsluttet kan nå arkiveres i klinikkens arkiv

 • Merk som ulest/lest er fjernet og erstattet med flytt fra/til innboks og finnes under Handlinger

 • Presisering av at både fødselsnummer, navn og telefonnummer kan brukes når man skal ringe.

 • Rettskriving i hele portalen

Alle uleste meldinger (før oppdatering) vil legges i Åpne etter oppdateringen. Dette må klinikken være oppmerksom på den første tiden.

Changelog 23.08.2017

Vi har idag publisert en mindre oppdatering til telefonisystemet.

 • En manglende validering på inntastning av akutt-telefon

 • Opptimering av blå feilmelding - "du er logget inn på en annen enhet".

 • Justering av feilkode når brukeren ikke er tilknyttet internett.

Tidligere har vi opplevd at brukere er blitt logget ut av systemet da man trodde brukeren var innlogget på en annen enhet, men dette ikke var tilfellet. Oppdateringen justerer bl.a. når en telefonibruker blir logget ut, og skal sørge for at den blå feilmeldingen ikke vises.

Changelog 12.07.2017

En større oppdatering til PasientSky Tjenesten kom onsdag 12 juli 2017 kl. 13.10. Denne versjonen løser følgende saker:

 • Ringevolum i base forsvinner.

 • Ringevolum i headsett forsvinner.

 • Får ikke tatt telefon ved knappen på headsettet eller touch display.

 • «Gå til journal" funker ikke.

 • IT Infrastrukturer som bruker «roaming profiles» kunne ikke bruke tjenesten.

Annet:

 • Tjenesten krever nå minimum .Net 4.5.

 • En av prosessene er omdøpt til Patient Lookup.

 • Installasjonsområdet er flyttet fra appdata/local til appdata/roaming.

 • Optimering på hastigheten ved kopier/lim inn i visse systemer.

 • Logging via persistent.debugging er nå tilgjengelig på alle 3 tjenester.

 • Jabra integrasjonen starter på nytt automatisk hvis svar på ping mangler.

 • Er man i samtale og integrasjonen må starte på nytt, synkroniserer tjenesten automatisk med Jabra.

 • Alle tjenestene har egne ikoner i start -> Pasientsky. Dette kan brukes hvis tjenesten har sluttet totalt.

Oppdatering skjer automatisk for alle kunder med løsningen.

Changelog 05.07.2017

Vi har oppdatert PasientSky med noen justeringer:

 • Tilgjengelighet heter nå "Åpningstider"

 • Opprette ny stillingsmal; "Navn" er nå "Tittel"

 • Klinisk spesiale er byttet til "Klinisk spesialitet"

 • HP Admin kan nå imitere fra ansatt listen

 • Under oversiktsbildet på Timetyper finnes det nå en indikasjon på om timetypen er aktivert for varsler

 • Legg til/rediger en ansatt har fått informasjon om hva Fravær og Vikar betyr

 • Tilpasset ansatte kortet til et mer streamlined layout. Lagt til mulighet for å fjerne ansatt direkte fra ansatt kortet.

 • Alle modulene har fått en indikasjon på at det finnes en undermeny med en liten pil når modulen er aktiv

 • Du kan ikke lengre trykke på navnet til en pasient som er minimert ned på arbeidslinjen for å åpne pasientkortet

 • Forklaring på Stengte dager og Åpningstider under "Åpningstider"

 • Forklaring av Eier og Type under Gruppe

 • På Pasientkortet sorteres nå Post etter sist aktivitet

 • I ansatt listen indikeres det om en bruker er administrator med grønn tekst. Dette brukes også andre steder der det er Ja/Nei spørsmål

 • I ansatt listen vises alle funksjonene en bruker er tilknyttet i oversiktsbildet

 • I ansatt listen sorters de ansatte etter alfabetisk rekkefølge

 • Du kan nå slette en visningsgruppe fra oversiktsbildet under Visningsgrupper

 • Administratorer vil se et tannhjul i kontekstvelgeren. Dette sender deg til oversiktsbildet for Grupper

 • Administratorer kan nå velge om grupper skal være synlige i kontekstvelgeren eller ikke

 • Rettet en bug hvor meldinger ble uleste for alle deltakere

 • Timeforespørsler sorteres nå etter eldste først, men kan også sorteres etter nyeste om det er ønskelig.

 • Rettet en feil ved import av fastlegelisten for klinikken med mange pasienter

 • Tilpasset ordlyden slik vi spør om aktivering av pasientvarsler i stedet for å spørre om deaktivering av pasientvarsler

 • Vi bruker nå samme indikator for «loading» over alt på plattformen. Inkl. også når man laster inn Pasientsky før innlogging

 • Presisering av hva er stilling og hva er stillingstype i Klinikk oppsett

 • Sortering av ansatte liste fra A-Å etter fornavn i stedet for etternavn. Samme er gjort ved filterings listen under grupper

 • Tilpasset forklaring på hva er innstillinger for direkte anrop

 • Tilpasset ordlyden av «legg til stengt dag»

 • Merk ulest ved aktivitet er endret til default Nei

 • Lagt inn tooltip ved fjerning av ansatte og visning funksjonen

 • Lagre knappen fungerer som save and close, og ikke kun save

 • Datoer på påminnelser var på engelsk. disse er nå på norsk

 • Søker etter folk med ø,æ,å kom der tidligere ikke søke resultater frem. Dette er løst.

 • Når en melding åpnes vises det under pasientsøk

 • Ved flere innloggede brukere i Windows har vi endret på feilmeldingen som kommer opp for brukere. Denne indikeres nå med en liten sirkel med oransje farge

Oppdatering 01.07.2017

PasientSky utvikles stadig og har nylig gjennomgått en oppdatering. Her forteller vi litt om bakgrunnen for oppdateringen.

PasientSky ønsker å levere en dynamisk plattform som forenkler hverdagen for ansatte og pasienter i hele helsesektoren. Etter en gjennomgang av plattformen oppdaget vi at systemet var bygget opp på statiske handlinger og håndteringen av data var knyttet til den spesifikke bruker.

Vi så derfor utfordringer med å handtere vaktplaner, vikarer, midlertidige ansettelser og håndtering av data mellom brukere. Vi har derfor oppdatert hele oppsettet rundt brukere på plattformen. Dette har vi internt kalt «User», og er et prosjekt vi har jobbet med i over 8 måneder.

Etter oppdateringen eies nå data av stillingen på klinikken og er ikke knyttet opp mot personen som er ansatt i stillingen. I tillegg kan man sette opp innstillinger og rettigheter på en mer fleksibel måte enn tidligere.

I praksis vil dette si at når en bruker, f.eks. Birgitte, blir ansatt i en stilling som helsesekretær, får hun automatisk noen forhåndsdefinerte innstillinger og rettigheter som alle andre helsesekretærer også har. Samtidig kan Birgitte også ha egne innstillinger som trumfer innstillingene til malen hun er ansatt i som helsesekretær.

Etter hvert som ansettelsesforholdet pågår over tid, bygges det opp mye data rundt stillingen til denne Birgitte: dialoger, timebestillinger og ansvarsområder på klinikken.

Dersom Birgitte forlater sin stilling, er systemet nå bygget opp slik at stillingen som helsesekretær forbli tom, og en ny person, f.eks. Heidi, enkelt kan ta over all data, innstillinger og rettigheter fra Birgitte.

Oppdateringen byr på ny og forbedret funksjonalitet samt en forbedring i brukergrensesnittet. Klinikken kan også fortelle plattformen globalt hvilke tjenester klinikken leverer – på sikt kan man derfor enkelt søke på tjenester i et avgrenset geografisk område. Brukere kan også fortelle hvilke tjenester de kan utføre, og på samme måte kan man på sikt søke på spesifikke tjenester som det er behov for fra brukere.

Vi gleder oss til å høre deres tilbakemeldinger og fortsette å jobbe mot innovasjon og utvikling i helsesektoren.

Bildet i toppen viser en del av teamet som har jobbet på spreng i 48 timer denne helgen for å få ut oppdateringen. Her veldig fornøyde etter relansering av pasientsky.no både for pasienter og helsepersonell. Bildet er tatt av Jacques Holst

Ønsker du å lese mer om hvilke spesifikke endringer PasientSky har gjennomgått kan du se vår changelog.

Changelog 25.06.2017

Klinikkadministrasjon

 • Hele modulen har gjennomgått en forbedring av brukergrensesnitt og layout.

 • Mulighet til å opprette ulike stillingstyper på klinikken. Dette fungerer som en mal for de stillingstypene klinikken er avhengig av for å kunne fungere på daglig basis – f.eks «Assistent» og «Lege». Dette gjør det enkelt og sette inn en ny ansatt som får standardinnstillinger og tildeles de tilganger og rettigheter en bruker i den aktuelle stillingen vanligvis skal ha.

 • Mulighet for å fortelle plattformen hvilke tjenester din klinikk leverer, f.eks. «Medisin – Allmenpraksis».

 • Mulighet for å angi spesifikke handlinger eller ansvarsområder på brukere og stillingstyper. Dette kaller vi for «Funksjoner». Du kan tenke på det som en emneknagg/hashtag, f.eks. «håndtere telefonkø», «håndtere post».

 • Automatisk import av fastlegelistene. Du slipper nå å laste disse opp manuelt hver måned. PasientSky trenger en fullmakt for at dette skal kunne tre i kraft. Ta kontakt med vår supportavdeling.

 • Endret design og layout i forbindelse med å sette opp stengedager og åpningstider på klinikken.

 • Nytt oppsett og layout for administrasjon av nettside. Rediger nettsiden i ett nytt og forbedret grensesnitt.

 • Oversikt over aktive og eventuelt inaktive moduler. Se hvilke moduler klinikken har aktivert eller deaktivert. Se også om praksisen din er aktivert for å ta imot henvendelser eller timebestillinger fra pasienter via app og pasientportal.

 • Opprett egendefinerte pasientlister og knytt disse til en timebok eller gi de mulighet til å initiere en kommunikasjonstype inn til klinikken. Kan være nyttig for praksiser som f.eks. kun tar i mot henviste pasienter.

 • Opprett dynamiske eller statiske grupper som kan benyttes i ulike kanaler (mot pasient, internt og mot tredjepart) offline eller online. Større mulighet for å spesifisere hvilke tjenester praksisen skal gjøre tilgjengelig i de ulike kanalene.

 • Dynamiske grupper gjør det mulig å knytte en stillingstype eller funksjon mot en gruppe. Dette vil si at brukere som har stillingstypen eller funksjonen automatisk blir del av gruppen.

 • Grupper dere ikke benytter på klinikken, kan slettes.

Brukeradministrasjon

 • Mulighet for å angi en bruker som vikar for en annen bruker og overta stillingen til hovedbrukeren midlertidig.

 • Mulighet for å legge inn fravær. Pasienter som prøver å ta kontakt med deg i perioden fravær er angitt vil få beskjed at du er borte under angitt periode, og at lengre svartid må påberegnes.

 • Sjekk inn eller ut av en gruppe og funksjon, avhengig av hvilke oppgaver du skal løse, f.eks. en helsesekretær som jobber både i resepsjonen og på lab.

 • Skill mellom din tilgjengelighet i ulike kanaler (mot pasient og internt) i online og offline kanaler, f.eks. hvis du ikke ønsker å være tilgjengelig på telefon for pasienter, men du ønsker å være tilgjengelig internt.

 • Mulighet for å fortelle plattformen hvilke tjenester du som bruker kan utføre og innen hvilket område du yter tjenestene.

 • Mulighet til å stille inn tilgang til ulike moduler per bruker.

Post

 • Større konfigurasjonsmuligheter for ruting av innkommende meldinger.

Telefoni

 • Alle telefonnummer kan klikkes på og nummeret ringes direkte.

 • Mulighet for å søke på og ringe til en gruppe. Det ringer da hos alle brukere tilknyttet, første person som tar samtalen mottar.

 • Søk på stillingstype på klinikken og få opp alle brukere som har denne stillingstypen.

 • En pasient som ikke har pasientrelasjon til klinikken fra tidligere, kan nå enkelt legges til dersom pasienten har identifisert seg ved innringing, og finnes globalt på plattformen til PasientSky (hvis pasienten har betalt på en Melin Medical-terminal eller er pasient på en annen klinikk).

Timebok

 • Bookede konsultasjoner tilpasses ikke andre tidssoner.

 • En gruppe og en stilling kan eie en timebok, dette betyr at alle som er i gruppen kan planlegge i den aktuelle timeboken. Dersom en bruker slutter beholdes dataen i timeboken for en person som eventuelt tar over for en annen, ellers har hele gruppen tilgang på data.

 • Arbeidsplanlegging er åpnet igjen – planlegg uker og år.

 • Planlegg inneværende år, neste år og året etter (3 år er tilgjengelig for planlegging i arbeidsplanen).

 • Årsak og besøksadresse er skjult under «Annet».

Timeforespørsler

 • Velg hvem pasienten skal se i mottakerfeltet når de forespør en time (stillingstype, stilling, gruppe, funksjon).

App

 • Indikasjon på om behandleren din er på ferie eller borte fra jobb.

 • Velg om du som pasient ønsker å sende en melding til både behandler og vikar om din behandler er på ferie.

 • Pushvarsler på Android.

For mer informasjon om hvordan du benytter de nye funksjonene kan du besøke vårt hjelpesenter, samt kontakte oss på support@pasientsky.no eller 21 93 19 00.

Oppdatering 20.06.2017

Telefonisystemet har fått følgende justeringer:

Frontend

 • Varsel når du blir logget ut, siden du er logget på et annet sted. (annen fane eller annen maskin) "Telefonen din frakobles da din bruker er aktiv på en annen enhet. Klikk på telefon-ikonet for å tilkoble på nytt"

 • Varsel og avvisning når en bruker prøver og logge seg på telefonsystemet, men samme bruker har en samtale i en annen tab/browser eller på annen device. "Kan ikke tilkoble telefonen akkurat nå. Brukeren din har en aktiv samtale på en annen enhet."

 • Navn i «pålogget» widget endres dersom en ansatt endrer navn

 • Automatisk connect til voip - fikser mid-call connection issue.

 • Kan legge på etter 3 sekunder fra headset(fra tidligere 8 sekunder).

Backend/Server

 • Ryddet opp eldre modul (fjernet rundt 150 eldre eller ubrukte modul) Dette kan føre til bedre stabilitet på systemet, og har kjørt stabilt på testmiljøet i 2 måneder.

Oppdatering 01.05.2017

PasientSky har fått følgende justeringer:

Timebok

 • Innholdet av hendelser kan ses via høyre klikk

 • Endret default grid-innstillinger i Timebok til å ha et mer sømløst look.

 • Byttet ikon for "Klipp ut" timen i timebok - Nå en saks.

 • Klikk på timen i Widget, aktiverer pasienten i søkefeltet.

 • En bedre indikator for timen funnet via pasientkortet. Klikk på timen du ønsker å se i pasientkortet, og du får opp timeboken til behandleren med den aktuelle timen markert.

 • Velg å kunne vise signatur til fastlege på timeluken til pasienten.

Enkel timebok

 • I enkeltimebok: Flyttet "Fastlege" ved siden av "Ønsket behandler" og flyttet "Pasientbemerkning" ned hvor fastlege var.

 • I enkeltimebok: Rettet knappen "Send" til "Svar".

Post

 • Endret "Innboks" til "Ulest" i Post.

 • Endrer standardinnstillingene i alle postkasser til å vise det mest relevante.

 • Uleste meldinger er nå indikert med blåkant og fet skrift.

 • Frigjort plass i alle postkassene ved å "gjemme" søkefeltene. Du finner nå søkefunksjonen ved å klikke på Søk.

 • Endret Gjøremål til To do

Generelt

 • Ny innloggingsside for helsepersonell. Dette er for å hjelpe pasienter som har klikket feil.

 • Endret standardinnstillinger for widget-innboks – alt ulest og Gjøremål.

 • Lagt til direkte link til fjernstyring inne på hjelpesiden i PasientSky.

Telefoni

 • Automatisk aktivering av reserve-telefon dersom en klinikk mister internett. Etter 3 minutter vil det automatisk bli aktivert en reservetelefon.

 • Lagt til mulighet for å måle lydkvalitet på samtaler i Google Chrome.

 • Forbindelse mellom basestasjon og headset opprettes med én gang innringer er i kø slik at innringer hører de første ordene som blir sagt.

 • Validering av lyd-output både før oppringing og før åpning av innstillinger, i stedet for kun ved refresh av siden.

 • Defaulter til 'standard' hvis innstilt enhet er blitt ugyldig siden page-load (unplugged etc.)

 • Symmetrisk RTP er blitt rullet ut til alle klinikker.

Endringslogg 01.04.2017

PasientSky har fått følgende oppdateringer:

 • Desktop service from 1.0.5 to 1.0.6

 • Fixed user settings.

 • Fixed several minor JS issues.

 • Fixed corrupt cookie issue.

 • Fixed a issue where 0% volume in sound settings would reset settings.

 • Disabled following browser (input) audioprocessing:

  • Echo Cancellation

  • Automatic Gain Control

  • Noise Supression

  • High Pass Filter

Last updated