Endringslogg 2018

Endringslogg 06.12.2018

PasientSky klinikkportal er oppdatert og har fått følgende endringer:

 • Nye kundetyper: Angi om klinikken er en enkel klinikk, helsesenter eller sykehus, basert på antall avdelinger.

 • Angi ulike avdelinger dersom du har et helsesenter- eller sykehusoppsett

 • Angi egne kliniske områder for hver avdeling

 • Angi hvilke avdelinger de ulike ansatte jobber i

 • Hver avdeling kan bli konfigurert til en egen silo av data, som gjør at du kan holde data i avdelingen, eller velge å dele den.

 • Hver avdeling kan ha et eget navn

 • Hver avdeling kan angi hvilket level de har på data. Enten vanlig klinisk journaldata eller sensitiv journaldata - basert på hvilket klinisk område de opererer i.

 • Nye ikoner på Tilgang og rettigheter (alle steder i applikasjonen)

 • Ny inndeling på Tilgang og rettigheter

 • Bedre innstillinger av tilganger for journal og journaldata på avdeling, stillingstype og bruker

 • Rolle er lagt til. Rolle = Stillingstittel. Dette kan angis i fritekst.

 • Sett opp en avdeling som eier av en gruppe eller en kommunikasjonstype

 • Deler av journalen kan være utilgjengelig for brukere som ikke har fått tildelt tilgang

 • Legg til offentlig navn på din bruker. Dvs: Du kan endre navnet ditt til Dr.Test mot pasientene om du ønsker det (i app og pasientportal).

 • Legg til HER-ID på ansattkortet til bruker

Endringslogg 06.11.2018

PasientSky har gjennomgått endringer, som vil være tilgjengelig 07.november:

Generelt:

 • Vinduer i applikasjonen lukkes nå alltid ved å klikke utenfor et åpent vindu eller ved å trykke esc på tastaturet.

 • Feilrettinger i Firefox

 • Stabilitet og feilrettinger generelt på plattformen

Timebok:

Endringer som påvirker eksisterende kunder:

 • Klinikken kan nå sette individuelle innstillinger (på klinikk-, kalender- og timetype nivå) for når en time skal gjøres tilgjengelig online, og hvor mange timer pasienten selv kan bestille online. Kan brukes av de som f.eks ønsker at noen akutt-timer skal gjøres tilgjengelig online hver dag.

 • Velg om timetypen skal kunne avbestilles av pasienten selv online, og hvor lang tid i forveien den skal kunne avbestilles. Nyttig for kunder som ønsker å ha time samme dag, ø-hjelp eller akutt-timer.

 • Avbestillinger, blokkering og tilgjengelighet kan settes som en innstilling for enten hele klinikken (som tidligere), per timetype eller per kalender.

 • Timetyper kan gjøres inaktive, slik ikke alle timetyper fremstår ved opprettelsen av timeluker.

 • Legg til en mal fra Post-modulen og send denne automatisk ut til pasienter som bestiller en time. Feks, for å gi pasienten enda mer informasjon angående timen.

 • En ny type konsultasjon har blitt lagt til: Skjulte timer. Dette er timer som ikke vises til pasienten i app eller på nett. F.eks for telefontimer der behandler har planlagt å ringe pasienten, men ikke ønsker at pasienten skal se timen online.

 • Opprett hendelser på tvers av timebøker. Nyttig dersom det er flere behandlere som skal på samme kurs eller av andre grunner skal blokkere timebøkene sine.

 • Presiseringer i mini-kalenderen og endring i backend som gjør at fargene indikerer status på timer som er bestilt/satt opp. Gjør det enklere for behandlere og se når neste ledige time er. Viser faktiske ledige timer, og ikke kun ledige online timer.

 • Det er nå mulig å se hvem som har sjekket inn en pasient på timen.

 • For kunder med egen nettside. Det er nå mulighet (via PasientSky support) og få en link som sikrer at pasienten sendes direkte til klinikkens tilbud i Pasientportalen.

For pasienten:

 • Oppdatert flow for bestilling fra pasientens side i app og på nett: Når pasienten skal søke etter behandling kan de enten søke på klinikker, eller på klinisk område. F.eks om pasienten ikke vet hva en fysioterapeut heter, men ønsker fysioterapibehandling.

 • I tillegg kan pasienten kan velge timetype i bestillingsflowet. På denne måten ser de forskjell på hvilken timetype de prøver å bestille.

Ekstra funksjonalitet for fysioterapeuter, manuell terapeuter og kiropraktorer i Timeboken er tilgjengelig. Aktiveres av PasientSky ved å legge til lisensen "avanserte innstillinger" i Timeboken:

 • En person kan eie en timetype, på denne måten kan ingen andre gjøre innstillinger eller endre timetypen.

 • Opprett og administrere gruppetimer. For timer som skal ha flere deltakere. Kan gjøres tilgjengelig for pasienter, slik at de kan bestille gruppetimer selv.

 • Informasjon om estimert kostnad for pasienten - på timetypen. Dette vises til pasienten når de skal bestille time i app eller på nett.

 • Sett en lokasjon på timetypen slik at pasienten får beskjed hvor timen finner sted. Dette vises til pasienten når de skal bestille time i app eller på nett.

 • Legg til ekstra informasjon som pasienten trenger når de bestiller time. Feks: Husk badetøy til en svømmetime.

 • Online bestilling kan blokkeres etter et valgt antall timer før start av timen. For timer som feks. krever planlegging.

 • I ukemaler kan du sette en innstilling på om timetyper skal vises som "Alle" eller "Første ledig". Dette er nyttig for behandlere som ønsker å fylle opp dagen sin, uten at det bestilles en time kl 18 og ingen mellom 12-18.

Videomodul:

 • Klikk for å aktivere interne anrop - fikser problem med at brukere ofte åpner videoanrop når de prøver å åpne telefoni.

 • Sekretærer kan nå bestille videokonsultasjoner for behandlerne, selvom de ikke har videomodulen aktivert.

 • Små endringer i teksten i det virtuelle venterommet som gjør det enklere for pasienten å forstå at legen kan være forsinket, men er på vei.

Venteliste funksjonalitet

 • Administrer og opprett ventelister for pasienter

Forsikring (i pilot)

 • Muligheten for å aktivere forsikringsmodul

 • Send oppgjør og forsikringssaker til ulike forsikringsselskap

 • Integrert med oppgjørskontoret som gir deg treff deg på ca 60% av SakIDene.

 • Registrer forsikringskrav manuelt

Journal og regningskort/økonomi-modul:

 • PasientSky lanserer nå sin egen journal med økonomimodul! Fysioterapeuter er de første som kan benytte journalen. Du kan lese mer, og se video på våre nettider: www.pasientsky.no. Vi lanserer til kiropraktorer og fysioterapeuter med driftstilskudd i februar 2019, og allmennleger kan starte i mai 2019.

Kontakt oss på info@pasientsky.no om du ønsker mer informasjon.

Oppdatering 07.08.2018

PasientSky klinikkportal har fått følgende oppdateringer:

 • Farge i grensesnittet er endret fra grå til hvit for et mer klinisk design.

 • Endret farge i menylinjen til hvit (fra grå)

 • Endret ikoner fra rund form til firkantet (Gjelder knapper og bilder)

 • Lagt til kolonne på pasientkortet under Administrasjon: Europeisk Helsetrygdekort, samt Forsikringer

 • Flyttet på knapper i Widgets - du kan nå enkelt gå rett til aktuell modul, samt benytte deg av snarveier

Oppdatering 28.06.2018

PasientSky er oppdatert med følgende:

PasientSky App og Pasientportalen:

 • Samtykke og personvernerklæring har fått oppdatert tekst i forhold til GDPR.

 • Oppdatert tekst når du bestiller en videokonsultasjon i forhold til HELFO og frikort.

 • Tidssone fix - bestiller du time i en annen tidssone enn Norge, vil timen bli bestilt i Norsk tidssone. Flere pasienter opplevde å bestille time i utlandet, komme hjem og møte opp på feil tidspunkt.

 • Andre mindre feilrettinger

Endringslogg 22.11.2018

PasientSky er oppdatert med følgende:

 • Avbestillingsliste i Timeboken

 • Admin-tab på Pasientkortet: Angi garantikode, språk pasienten snakker og eventuelt behov for tolk

 • React 16 oppdatering

 • Mindre feilrettinger

Endringslogg 03.11.2018

Vi har oppdatert vårt telefoni-system:

 • Flyttet alle telefoni-kunder over på en ny state-server

 • Fiks på rød feilmelding

 • Alle køer har fått byttet ut ventemusikk med vanlig summetone

 • Tar høyde for noen mulige edge-case scenarioer hvor volum på telefon-høyttaler kunne bli satt til 0% ved en feil.

 • Diverse mindre feilrettinger

Oppdatering 10.10.2018

Videokonsultasjon via PasientSky

Du har kanskje lagt merke til reklame for videokonsultasjon på t-banen, bussen, magasiner eller andre steder? Videokonsultasjon har inntatt Norge, og stadig flere pasienter og behandlere ønsker å benytte dette.

Muligheten for videokonsultasjon mellom behandler og pasient har frem til nå vært forbeholdt det private. Nå lanserer PasientSky muligheten for å tilby videokonsultasjon – også for de som jobber i primærhelsetjenesten. Teknologi og digitalisering endrer hvordan vi jobber, kommuniserer, lever og hvordan vi bruker helsetjenester. Vi er stolte av å kunne lansere vårt videomodul. Dette sørger for at behandlere kan tilby videokonsultasjon til pasienter, ringe kollegaer internt via videoanrop og ringe vårt kundesenter via videoanrop.

Videokonsultasjon er en konsultasjon som foregår i et virtuelt videorom mellom pasient og behandler. Videokonsultasjon gjennomføres via PasientSky-appen eller vår nettportal. Alt er kryptert og sikret med sikkerhetsnivå 4 for både klinikk og pasient. Videokonsultasjon fra PasientSky er skybasert og sørger for økt fleksibilitet, med mulighet for å behandle, og bli behandlet, uten å besøke klinikken.

I en travel hverdag for både pasienter og behandlere, kan det noen ganger være greit å slippe reiseveien til klinikken. Spesielt for enklere spørsmål eller mindre bekymringer som ikke krever fysisk testing. Noen eksempler på dette kan være:

 • Spørsmål rundt graviditet

 • Halsbetennelse

 • Øye-infeksjoner

 • Utslett og insektsbitt

 • Stress og depresjon

 • Lavere feber og små forkjølelser

 • Reseptfornyelse

 • Råd og støtte

Det er opp til hver fastlege om de ønsker å tilby sine pasienter muligheten til å bestille videokonsultasjoner. Vi i PasientSky leverer verktøyet, og jobber for at flere klinikker og behandlere skal se verdien av å ta i bruk videokonsultasjon. Med økt konkurranse fra det private, en presset fastlegeordning og travel hverdag, er det viktig å kunne benytte seg av fleksible metoder for å kunne behandle sine pasienter.

Last updated