Endringslogg 2019

Endringslogg 11.12.2019

Følgende feilrettinger og forbedringer er gjort i denne oppdateringen:

 • Vi har oppdatert tidsvalideringen for overlappende regningskort som skal sendes inn til Helfo. Les mer om tidsvalideringen her.

 • Nå varsler vi når pasienten har yrkeskade (eller annen garantikode) uten at det er lagt inn på regningkortet.

 • Vi har forbedret oppsettet av papir-epikriser. Rekkefølgen på print stemmer med det man ser i UI.

 • Inaktive timebøker vil nå ikke synes i lister der takster på timentypen skal velges.

 • Feilrettinger gjort for brukerlistene i regnskap.

 • Feilrettinger gjort for skjema "Legeerklæring ved arbeidsuførhet".

 • Feilretting ved utfylling av sykemeldinger.

 • Kommentarer som legges til for tilbakebetaling via Melin-terminal vil nå vises.

 • Registere manuell betaling selv om pasienten ikke har betalt via en integrert betalingsterminal er nå mulig.

 • Dersom pasienten er registrert med en fakturaadresse, vil denne automatisk legges til på regningskortet.

 • Vi har også gjort en rekke andre oppdateringer i vår økonomi-modul.

Endringslogg 04.12.2019

I denne oppdateringen vil du se flere forbedringer og feilrettelser:

 • Mulighet til å søke på pasientens telefonnummer i søkefeltet

 • Mulighet for å kopiere innhold på regningskort som krediteres over på nytt regningskort

 • Fjernet unødvendig mellomrom for å spare plass i listen over uferdige oppgaver

 • "Gå til journal"-snarveien, for oppslagsfunksjon mot andre journalsystemer, finnes nå på en oppsatt time og i en dialog (igjen)

Vi har gjort en gjennomgang av hvordan man kan bruke timer i fortid.

 • Man kan legge til pasienter på timeluker som er tilbake i tid.

 • Man kan endre på tidspunktene for timer tilbake i tid

 • Man kan endre på timetypen for timer tilbake i tid

 • Man kan dra og slipp timer uansett om sjekk inn status eller om det er tilbake i tid.

Annet:

 • Stabilisering og feilretting av Desktop Service

 • Feilretting og stabilisering av forsikrings-modulen

 • Feilretting i "Nytt dokument" hvor du nå kan søke etter kontakter og legge disse til som mottakere av dokumentet

 • Fjernet dokument emne fra forhåndsvisning

 • Spesialisering kan nå legges til som placeholder når du oppretter dokument

 • Refunderte og krediterte regninger viser regninger som ble brukt

Diverse forbedringer i Telefoni-systemet:

 • Historikk over tapte anrop til gruppe/funksjon

 • Vis telefonnummer i en aktiv samtale

 • Søk i historikk på pasientens navn

 • Tilgang til historikk i en aktiv samtale

 • Tilgang på innstillinger i en aktiv samtale

 • Logikk og informasjon i historikken

 • Stabilitet og feilretting i sensitivitet ved hoover-over på Telefoni-ikonet

 • Mulighet for å ringe nummer med mellomrom mellom tall

 • Legg til nummer på identifisert pasient

 • Feilretting på "legg på"-knapp

Endringslogg 22.11.2019

PatientSky oppdateres med følgende endringer og feilrettinger:

 • Regningskort som markeres som "Betal senere", vil kunne bli sendt med i HELFO-oppgjør.

 • Alle brukere vil nå ha tilgang til oppsett av økonomimodulen med flere rettigheter enn før. Nå kan alle brukere opprette sitt eget regnskap uten å ha rettigheter som klinikkadministrator. Vanlige brukere kan også se oversikt over takster og har mulighet til å endre klinikkens egenopprettede takster, som opprettes av klinikkadministrator. I tillegg vil alle brukere ha mulighet til å eksportere sine egne rapporter.

 • Forbedret informasjon til deg som forsøker å ta i bruk økonomimodulen for første gang uten å ha opprettet regnskap.

 • Forbedret informasjon om nødvendig konfigurasjon av timeboken for deg som tar den i bruk for første gang.

 • Endring i undermenyen i Timeboken. Du vil nå finne Visningsinnstillinger og Innstillinger under Annet.

 • Forbedringer i oppsettet av timetyper

 • Gjort muligheten for å gå fra å opprette eller endre en ukemal til arbeidsplanen mer intuitiv

 • Forbedret redigeringen av stengte dager via arbeidsplanen

 • Forbedret visning av din timebok. Du vil nå bli stilt noen enkle spørsmål når du går inn i timeboken slik at visningen av timeboken tilpasses dine ønsker.

 • Forbedringer gjort for personlig kontekst

 • Rettet feil knyttet til meldinger fra NAV der deler av meldingen ikke var synlig for brukeren

Endringslogg 21.11.2019

Vi har oppdatert PatientSky-portalen!

Brukermanualen direkte i PatientSky Nå har du raskere og enklere tilgang til vår brukermanual. Brukermanualen finner du i bok-ikonet nederst til venstre.

Legge til og fjerne pasienter på tidligere gruppetimer Du har nå mulighet til å legge til og fjerne pasienter fra tidligere gruppetimer før den er avsluttet.

Sist brukte timetyper Sist brukte timetyper vil nå ligge øverst i listen når du setter pasienten opp på ny time i timeboken.

Vi har også gjort en del feilrettinger:

 • Mulighet til å slette lab-bestillinger dersom det er gjort en feil.

 • Dersom man legger til takster med navn 5, 7, 8, 11 og 12, vil man få en varsling da HELFO-takster allerede har brukt disse.

 • Grønn prikk som indikerer at pasienten bruker PatientSky-portalen eller appen vil nå vises på aktiv pasient i søkefeltet.

 • Autotakster legges ikke til på nytt, dersom de fjernes og det blir brukt andre takster.

 • Autotakser vil ikke legges til på nytt, når man åpner et allerede opprettet regningskort. Dette gjelder IKKE gruppetimer.

Endringslogg 14.11.2019

Klinikker som benytter vår telefoniløsning har nå tilgang til flere anropsinnstillinger og anropshistorikk. Merk at kun klinikkadministrator på klinikken har tilgang til anropsinnstillingene. Historikken kan ses av alle.

Spill inn egne lydfiler Dere kan nå administrere, spille inn og laste opp lydfiler selv. På denne måten kan dere selv tilpasse informasjonen som blir gitt til innringer, uten å måtte kontakte PatientSky support. Dette gir større fleksibilitet dersom dere for eksempel ønsker å gi tilpasset informasjon om stengte dager og åpningstider i høysesong eller i andre tilfeller.

Rediger åpningstider for telefonen Dere har nå muligheten til å administrere åpningstiden for telefonen deres for uken dere er inne i. Dersom dere eksempelvis må stenge telefonen en dag, kan dere huke bort dagen det gjelder fra ukeplanen.

De nye innstillingene finner dere ved å gå til Telefoni-ikonet, velge Felles innstillinger, og Administer.

Lær mer om anropsinnstillingene i vår brukermanual.

Anropshistorikk Nå har dere også mulighet til å se deres egen og klinikkens anropshistorikk. På denne måten får dere full oversikt over inngående, utgående og tapte anrop og kan ringe direkte tilbake fra anropshistorikken. Se hvordan i vår brukermanual.

Endringslogg 06.11.2019

Du kan nå rekvirere pasientreiser via PatientSky PatientSky lanserer nå oppslag mot Pasientreiser, slik at du enkelt kan rekvirere reise for dine pasienter via vår plattform. Fordi PatientSky er skybasert, har du tilgang til Pasientreiser uansett hvor du befinner deg. Det eneste du trenger er en vanlig internettforbindelse.

Når du setter opp en pasient på time, kan du enkelt rekvirere pasientreise til eller fra behandlingen direkte. Du kan også rekvirere reise for en time som allerede er satt opp. Les mer om pasientreiser i vår brukermanual.

Kreditering/tilbakebetaling Du har nå muligheten til å tilbakebetale innbetalte regninger. Når regningskortet er betalt, vil du finne knappen Tilbakebetal. Regningskortet vil få status Tilbakebetalt og i Økonomi-modulen finner du nå også en egen rapport for tilbakebetalinger/krediteringer. Les mer i vår brukermanual.

Oppdatert betalingsvalg Vi har nå gjort forbedringer på regningskortet og endret knappene for betalingsvalg. Hvilke valg du får opp når du oppretter regningskort, avhenger av hvilke betalingsløsninger dere har valgt på klinikken. Dersom dere har integrert kortterminal, vil dette komme opp som alternativ. Les mer i vår brukermanual.

Forbedringer i Widgets Du kan nå justere størrelsen på widgets, - snarveiene på høyre side av plattformen. Ved å holde musepekeren over i-ikonet, vil du kunne se notatet som er skrevet om timen. Den røde tidslinjen vil også gjøre det lettere å holde oversikt over tidligere og kommende timer.

Vi har også gjort en rekke mindre feilrettinger og endringer:

 • Feilretting knyttet til å legge til nytt felt for takst på regningskortet.

 • Rettet feil knyttet til oppkobling av integrerte kortterminaler.

 • Feilretting knyttet til markering av flere timeluker samtidig.

 • Rettet feil der henting av informasjon om pasienten fra Folkeregisteret overskred pasientens lagrede telefonnummer.

 • Obligatoriske felter i elektroniske meldinger som for eksempel sykemelding er nå gjort tydligere.

 • Feilretting knyttet til formatering i journalnotater.

 • Feilretting knyttet til pasientnotater.

 • Du har nå mulighet til å importere journalnotater i flere elektroniske meldinger.

 • Samtykkerklæringen for pasienter er forbedret.

 • Indikering for om pasienten har gitt samtykke og logget inn i pasientportalen/appen er tilbake i søkefeltet.

 • Rettet feil der integrerte betalingsterminaler ikke kan kobles til (Yomani, Ingenico).

Endringslogg 23.10.2019

Forsikringsavtaler Når man nå legger til forsikringsavtaler er ikke lenger polisenummer og sluttdato obligatoriske felter. På denne måten kan du fortsatt håndtere forsikringssaker selv om du ikke har fått polisenummeret fra forsikringsselskapet. Dette gjelder både forsikringsavtaler på klinikken og forsikringsavtaler for behandler.

Felter for autotakster på gruppetime Når man oppretter en timetype for takster, har du mulighet til å huke av for "Ja" eller "Nei" om det skal brukes Helfo-takster. Huker du av for "Ja" ved bruk av Helfo-takster, vil du ikke trenge å legge til takster i fanen "Takster" når timetype for gruppetimer konfigureres.

Evt. tilleggsbegyr (tidligere kalt Autotakster for avregning) vil være tilgjengelig uansett om du her privat eller offentlig. Her har du mulighet til å legge til egendefinerte takster for timen, eller om du i tillegg til Helfo-takster ønsker å ta betalt for eksempelvis inngangsbillett.

Vi har også gjort en rekke feilrettinger:

 • Endringer av journalnotater vil nå kunne lagres

 • Regningskort som opprettes fra en gruppetime vil nå linkes til timens starttidspunkt, og ikke fra det tidspunktet pasientene sjekkes ut.

 • Takstene for gruppetimer, slik som C33a, C33b, C34a, C34b, C34d, C34e, C34f, C34h og C34g, er fjernet fra fanen "Takster" når man konfigurerer timetype for gruppetimer.

Endringslogg 16.10.2019

PatientSky oppdateres, og denne gangen med blant annet etterlengtede hurtigtaster og tilknytning til folkeregister!

HURTIGTASTER Vi vet mange av våre eksisterende kunder har etterspurt dette, og endelig er det klart! En oversikt over noen av hurtigtastene finner du her:

Du kan se de tilgjengelige hurtigtastene for deg ved å klikke på plusstegnet oppe til høyre inne på plattformen.

Vi håper våre kunder blir fornøyd med denne løsningen!

TILKNYTNING TIL FOLKEREGISTER Flere av våre kunder har etterspurt tilgang på folkeregisteret. I denne oppdateringen vil man kunne få tilgang til å hente pasienter direkte fra personregisteret dersom man skriver inn fødselsnummer til en pasient som ikke er tilknyttet din klinikk fra tidligere. Du vil også kunne hente folkeregistrert adresse og søke på pasienten i folkeregisteret via pasientkortet for å sikre at opplysningene du har er riktige. Dette gjelder kun for klinikker som har NHN-tilknytning, da vi henter opplysningene fra personregisteret til NHN.

OBJEKTIVE MÅLINGER For leger som tar i bruk vår journal er det ofte kliniske prøver som skal tas for å finne avvik i standardverdier eller påvise sykdom. Disse prøvene kan nå legges inn som strukturert data. Modellen er hentet fra Open EHR sine arketyper, en internasjonal standard for hvordan de ulike målingenes verdier registreres. På denne måten kan man på sikt ha en standarisert metode for å lese f.eks kroppstemperatur, puls, høyde, vekt osv, noe som vil gjøre datadeling mellom systemer enklere.

Les mer om de ulike objektive målingene her.

I tillegg har vi oppdatert med mindre feilrettinger i journalen og forsikring. - SAK-ID blir lagret globalt på plattformen for pasienter med forsikringskrav.

Endringslogg 26.09.2019

Legge til e-konsultasjoner i journalen Nå har du mulighet til å legge til e-konsultasjoner i journalen. På denne måten kan du enkelt journalføre alle e-konsultasjoner du har med pasientene dine.

Send ubetalte ordre til Helfo Nå kan du sende ubetalte ordre til Helfo. Dette gjelder pasientandelen som er fakturert, men ikke betalt av pasienten enda.

Endringslogg 25.09.2019

Mulighet til å velge mellom timer på regningskort om pasienten har flere timer samme dag Dersom en pasient er satt opp på flere timer på samme dag, vil du nå ha mulighet til å velge mellom disse timene når du oppretter et regningskort på pasienten fra timeboken. På denne måten vil du alltid være sikker på at regningskortet blir linket til riktig time.

Endringslogg 19.09.2019

Nå kan du aktivere timebestilling uten at pasienten trenger å logge inn i PatientSky-appen eller pasientportalen. Dette betyr at du kan tilby en lavere terskel for bestilling og potensielt få flere bestillinger.

Lær mer om hvordan du kan aktivere dette her.

Endringslogg 18.092019

Avlys alle oppsatte timer per dag Nå kan du avlyse alle timene som er satt opp. Klikk på den lille pilen ved aktuell dato og velg "Avlys dagens timer". Dersom klinikken har aktivert pasientvarsling vil alle pasienter automatisk varsles.

Endre timetype på flere timeluker Dersom du har behov for å endre timetypene på en hel dag, kan du nå enkelt gjøre dette ved å klikke på pilen oppe ved den aktuelle dagens dato. Velg "endre dagens timetyper".

Multiselect timer og timetyper Nå kan du holde inne ctrl-knappen (Windows) eller cmd (Mac) og velge flere timeluker eller timetyper på en dag. For oppsatte timer kan du dermed avlyse, eller avlyse og slette de valgte timene. For timeluker, kan du slette og endre de valgte timelukene.

Informasjonstekst i feltene i journalnotatet Vi har nå lagt til hjelpetekst i de ulike feltene når du oppretter et journalnotat. Her forklares de ulike feltene, slik at journalføringen med SOAP-modellen blir enklere å forstå.

Feilrettinger Vi har også gjort en rekke feilrettinger i denne oppdateringen. De er som følger:

 • Feilrettinger i migrert kontaktinformasjon på pasienter fra tidligere system.

 • Nedtrekksmenyer som har fungert som opptrekksmenyer er nå rettet. Det vil si at alle listemenyer nå vil fungere som nedtrekksmenyer slik de har gjort tidligere.

 • Når man klikker seg inn på en modul, vil nå submenyen tilhørende denne modulen lukkes automatisk. Dette har vært en feil noen kunder har opplevd.

Endringslogg 16.09.2019

PatientSky oppdateres med følgende:

Automatiske takster tilknyttet timetyper Nå kan du knytte opp takster mot timetyper! Dette sparer deg for antall klikk når du skal opprette regningskort, og gir deg en mer effektiv hverdag.

For å ta dette i bruk må du gjøre oppsettet på timetypen.

Du kan knytte opp både egenlagde takster og Helfo-takster. Les mer om Opprett egne taskter.

Hjelp og støtte for å unngå avviste oppgjør Nå vil systemet automatisk varsle deg dersom du har opprettet regningskort som kan bli avvist av Helfo. Dette kan være f.eks dersom du har opprettet regningskort på tidspunkt som overlapper hverandre. Du kan enkelt rette til ved å dra og slippe regningskortet på et tomt tidsintervall.

A10 taksten er nå tilgjengelig A10 kan nå benyttes og vil skilles ut på eget regningskort.

D40 takst vil legges til automatisk For pasienter over 80 år på behandlingsdato vil takst D40 legges til automatisk dersom en gyldig takstkombinasjon finnes. Gjelder på følgende takster:

 • A1a, A1d, A3a, A3b, A8a, A9a, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f

 • Det vil også være mulig å legge inn markering av pasient globalt på plattformen som rullestolbruker. Dette trigger automatisk D40 i gyldig takstkombinasjon. Dette settes på pasientkortet.

Endringslogg 11.09.2019

Ny visningsinnstilling Nå kan du sette lengden på din arbeidshverdag direkte i timeboken. På denne måten slipper du å scrolle gjennom blankt tidsintervall hvor det ikke er planlagte timer. Definer din visning på dag, uke og visningsgruppe direkte i visningsinnstillingene i timeboken.

Legg til flere timeluker samtidig Du kan nå legge til flere timeluker samtidig, på et tomt område i timeboken. Dette er nyttig dersom du ikke har planlagt en ukemal og trenger å fylle opp dagen din raskt.

Se hvilken timeluke du jobber med Vi har gjort visualiseringen av hvilken time/timeluke du jobber med tydeligere. Timen markeres med en en tykkere kant når du jobber i den.

Mulighet for å endre eier av en Timebok Det er nå mulig å endre eier på en eksisterende timebok. Dette kan være nyttig dersom det for eksempel er en ny ansatt som skal ta over timeboken til en tidligere ansatt.

Skru av og på tilgangen for pasientdialog Nå kan du som enkeltbruker selv velge å åpne/stenge for pasientdialog. Dette er nyttig dersom du tilbyr e-konsultasjon og for eksempel skal på ferie, eller av andre grunner ikke skal motta pasientdialog akkurat nå. Skru de aktuelle kommunikasjonstypene av og på ved å gå til Postmodulen og klikke på Brukerinnstillinger i undermenyen.

Økonomimodulen til Melin endrer navn Dere som i dag bruker Økonomimodulen til Melin Medical, vil se en endring i menyen på PatientSky-plattformen. Økonomimodulet vil nå hete Melin og vil markeres i menyen med Melins logo.

 • Økonomimodulen til PatientSky endrer navn! Fra "Ledger" til "Økonomi", fra nå av vil du klikke på modulen Økonomi for å komme til PatientSky sitt økonomimodul, hvor du oppretter regningskort, sender inn HELFO-oppgjør, og tar ut økonomirapporter.

Andre feilrettinger:

 • Endret en feil i forsikring der det ble vist at pasienten hadde gyldig forsikringskrav, selvom kravet var gått ut på dato

 • Du kan nå skru av tilgjengelighet for å motta nye post-meldinger i innboksen din, men samtidig ha tilgang på eldre post-meldinger.

 • Feilretting der du kunne sette inn negativt nummer på "maks antall selvbestilte timer" under restriksjoner på en timebok

 • Tydeligere at du kan klikke på dato/kalender/navn for å komme til det aktuelle via Timeboken

 • Feilrettinger i forhold til å knytte et regningskort mot en time. Dersom pasienten har to timer på samme dag, tas den som er nærmest tidspunktet i forhold til når regningskortet ble opprettet.

 • Feilrettinger på søkefunksjonalitet i pasientportalen

 • Mulighet til å sjekke ut fra begge faner i en gruppetime

 • Feilretting av kontekstvelger

 • Ny link til "Mine vaksiner" i Pasientportalen. Linker nå til Helsenorge.no/vaksiner

 • Ukenummeret vil nå stå ved Dag/Uke visningsvalget i timeboken

 • Gitt bedre plass i timeboken, fjernet space

Endringslogg 04.09.2019

PatientSky oppdateres! Nedenfor har vi listet opp oppdateringene som kommer på plattformen 04.09.2019:

 • Et grønt ikon vises ved navnet til pasienten i søkefeltet, dialoger og timer hvis de har brukt PatientSky tidligere.

 • Det vises i timeboken om pasienten har bestilt timen selv via Patientsky-appen eller pasientportalen. Linjen til venstre på timen vil være striplet, og du kan holde musepekeren over for å se tekst.

 • En blå prikk vil lyse på timer som andre brukere er inne på samtidig som deg. Dette hjelper for å unngå dobbeltbookinger.

 • Det vises et varsel dersom det ikke er mulig å sende melding til pasient om timer eller dialoger. Du kan gå rett til pasientkortet via linken for å sjekke og redigere informasjonen.

 • Du kan redigere notater på en oppsatt time som er tilbake i tid.

 • Er du administrator på klinikken din kan du nå sette opp og redigere innstillingene i Post-modulen. Det betyr at du selv kan skru av og på ulike typer meldinger og sette innstillinger for hvem som skal motta og behandle disse.

 • Det er nå mer synlig at pasienten må legges til som deltaker for å kunne motta dialoger.

 • Det er enklere å se om du har mottatt nye meldinger i Post-modulen. Dette indikeres med et varsel på Post-ikonet i modulmenyen til venstre. Her vi du se antall uleste meldinger.

 • Pasientens fastlege vil være synlig i alle postkasser under Post-modulet. Ved å huke av for "Fastlege" i visningsinnstillingene, vil du få en rask oversikt over den aktuelle fastlegen til pasienten.

 • Innloggingssiden til klinikkportalen er oppdatert, og det linkes tydeligere til pasientportalen.

 • Dersom det er lagt til relasjoner på en pasient, vil du med kun ett klikk kunne gå direkte til relasjonens pasientkort.

 • Det vil nå være lettere å forlenge en oppsatt time. Kun med ett museklikk vil du nå kunne klikke og dra på timen for å forlenge den.

 • Når du oppretter en hendelse i timeboken, vil du se at det påkrevde feltet nå heter "Notat" og ikke "Kommentar".

 • Du kan nå avslutte en gruppetime før det har gått 5 minutter etter at pasienter har blitt lagt til i timen.

 • Når du setter opp en time uten å ha en pasient i søkefeltet vil fokus flyttes til feltet "Notat" når du har lagt til en pasient. Dersom du allerede har en pasient i søkefeltet når du setter opp timen vil du fokus flyttes rett til feltet "Notat".

 • Når du endrer visningsinnstillingene i timeboken lukkes vinduet automatisk når du lagrer.

 • I problemlisten inne i journalen, kan du enkelt markere et problem som viktig, og du kan like enkelt fjerne problemet som viktig.

 • Du har nå mulighet til å gå direkte videre til Arbeidsplanen fra ukemalen. På denne måten vil du kunne spare tid og klikk, og kan enkelt fullføre planleggingen av timeboken din.

Det er også mindre feilrettinger i denne oppdateringen. Disse er som følger:

 • Hvis du som behandler ikke ønsker å se helgene i din timebok, vil du nå kunne huke av for "Skjul helg", og kan navigere deg fra dag til dag, fra uke til uke, og i visningsgrupper uten å måtte bla deg igjennom helgen.

 • I kundelisten vil du nå kun ha mulighet til å deaktivere en registrert bedrift fra fanen "Basisinformasjon".

 • En rekke snarveier er endret. Når du nå eksempelvis ønsker å legge til nye widgets, vil du ikke bruke feil pluss-ikon, og kan enkelt skille mellom hva som er snarvei og hva som er "legg til widgets".

 • Når du nå holder musepekeren over en uke i arbeidsplanen med stengte dager, vil du raskt kunne se hva dette gjelder, både om det er helligdager samt stengte dager dere selv har lagt til på klinikken.

 • Du vil nå ikke lenger kunne legge til negative verdier i feltet "Maks selvbestilte timer" under "Innstillinger" i Timeboken. Dette gjelder også samme felt når det kommer til innstillinger for timetyper.

 • Feilen som gjelder den typografiske oversikten i journalen er nå fikset. "Kroppen" vil ikke nå lenger kunne flyttes bort fra oversikten.

 • Det er endret til maks 2000 tegn per melding, når en pasient sender e-konsultasjon til en behandler.

 • For dere som ikke har NHN, vil feltet "Funksjonsnivå/hjelpetiltak" nå være fjernet på utskriften når dere sender en epikrise. Dette fordi feltet har arvet teksten fra feltet "vurdering" og det har ikke hatt noen spesiell hensikt utenom å kopiere tekst fra feltet "vurdering".

 • Feilmeldingen som kommer opp i feltene under "Innstillinger" i Timeboken, er nå rettet, og du får opp riktig feilmelding. Dette gjelder feltene "Maks antall timebestillinger som kan bestilles av pasienten selv", "Hvor mange dager i forveien kan pasienten bestille online", og "Hvor mange timer før starttidspunkt, fjernes timen fra online bestilling".

 • Når du oppretter et regningskort etter en gruppetime, vil nå aktøren for det aktuelle regnskapet være synlig.

 • Unødvendige markeringer for obligatoriske felt, som ikke er obligatoriske er nå fjernet. Dette gjelder ved opprettelse og redigering av timebøker i Timebok-modulet.

 • Når du oppretter ny journalmal, vil du ha mulighet til å scrolle ned i vinduet dersom det er mye tekst i malen.

 • Når man oppretter en postmal, vil feltet for dato når man velger at meldingen krever svar, bli obligatorisk felt som må fylles ut før man kan lagre.

 • Dersom du oppretter en timetype og velger 0 min under feltet "Varighet", vil du nå få opp riktig feilmelding.

 • E-apotek er når fjernet fra Klinikkportalen og Pasientportalen da dette ikke lenger er tilgjengelig.

 • Du kan nå opprette kontakt direkte fra telefoni

 • Knappen "Avslutt time" vil ikke lenger være synlig på en avsluttet gruppetime. Dersom en gruppetime er avsluttet og eventuelt fakturert, vil du nå se knappen "Logg". Dette gir deg mulighet til å se en loggføring av hva som ble skrevet som gruppenotat, og eventuelle regningskort som ble opprettet.

 • Dersom det er lagret flere telefonnummer på en pasient, som for eksempel et nummer for fasttelefon og et for mobil, vil pasientens mobilnummer automatisk foretrekkes. Du kan blant annet enkelt se hvilket nummer som pasienten kan nåes på direkte i timeboken.

 • Det er nå en tydeligere markering av dags- og ukesvisning inne i timeboken, ved at du for eksempel vil kunne se en linje under den aktuelle dagen musepekeren din står på i ukesvisning.

 • Når du opprettet regningskort på pasienter som har deltatt i en gruppe, vil du nå kunne se aktøren for det regnskapet du har valgt i dette tilfelle.

 • Dersom du har filtrert filene i filarkivet ved bruk av koder, vil du nå kunne nullstille søket normalt.

Endringslogg 27.08.2019

PatientSky gjennomgår en oppdatering som innebærer følgende:

 • Frikortspørring

 • Deaktivere ukemal

 • Appcues Widget og nye events

Frikortspørring

For kunder som har Norsk Helsenett integrasjon og Meldinger aktivert på PatientSky-plattformen, samt bruker vårt Økonomi-modul, vil nå det automatisk gå en spørring om pasientens frikort når du oppretter et regningskort og benytter en takst som er dekket av frikortordningen.

For kunder som ikke benytter vårt Økonomi-modul, men har Norsk Helsenett integrasjon og Meldinger aktivert, vil dere ha muligheten til å hente informasjon om pasientens frikort på pasientkortet via en synkronisering.

Les mer i vår brukermanual her.

Deaktivere ukemal

I Timeboken er det nå mulig å deaktivere ukemaler. Dersom klinikken har ukemaler som er utdaterte eller av ulike årsaker ikke skal brukes lenger, kan ukemalen nå deaktiveres. Dette gjøres enkelt ved å åpne ukemalen i oversiktsbildet, trykke Deaktiver og malen vil legge seg under fanen Inaktiv.

‌Ukemalene kan også reaktiveres ved å gå til fanen Inaktiv, åpne malen og trykke Aktiver.

Appcues widgets og nye events

Vi benytter Appcues for å informere våre brukere om oppdateringer, endringer og oppsamling av informasjon.

I denne oppdateringen introduserer vi Appcues Widget - informasjon som vi viser dere i plattformen kan sendes ned til denne widgeten og du kan hente beskjeden opp igjen så mange ganger du vil.

I tillegg har vi hatt en oppdatering som sørger for at vi kan hente flere events og på denne måten hjelpe kundene våre til å gjøre ferdig oppsettet som kreves for å komme i gang på plattformen. F.eks oppsett av timeboken.

Vi håper dere vil dra nytte av denne oppdateringen!

Endringslogg 14.08.2019

Det er noen endringer på PatientSky-plattformen:

NHN Fastlegeregister

Norsk Helsenett leverer en service som heter "Fastlegeregisteret", dette er et register som inneholder informasjon om alle fastleger som er tilknyttet NHN. PatientSky har ikke vært integrert mot dette registeret tidligere, og kun hentet informasjon om fastlege basert på fastlegeliste-synk og manuell registrering av fastleger som har en bruker på PatientSky-plattformen. Med denne oppdateringen vil vi nå synke mot NHN Fastlegeregisteret og vise informasjonen som kommer derfra. På denne måten kan du se hvilken fastlege pasienten har, uavhengig om denne fastlegen benytter PatientSky eller ikke. I tillegg kan informasjon om fastlegen fra NHN hentes inn på epikrisen med riktig adresse fra registeret, med kun ett klikk.

ICD-10, ICPC-2 and ICPC-2b

Med introduksjonen til ICD-10 på PatientSky-plattformen ble det klart at psykologer og kiropraktorer benyttet ICD-10 for å identifisere pasientens problem. ICD-10 kodeverket er mer presist enn ICPC-2 og kan mer spesifikt peke ut problemer som pasienten opplever. Problemet var at HELFO ikke aksepterer bruk av ICD-10 og avviser oppgjørene. For å adressere dette har vi lagt til ICPC-2b kodeverket. Dette inneholder alle koder fra ICPC-2, i tillegg til å legge til 13.000 flere diagnosekoder. Dette betyr at psykologer og kiropraktorer har større sannsynlighet for å få oppgjørene til HELFO godkjent, samtidig som de kan sette mer presise problemer.

Migrerte forsikringssaker

Det er viktig for oss å gi våre forsikringskunder en god migrasjonsopplevelse. Vi ønsker å få med så mye data fra ditt tidligere system som mulig. Vi henter nå alle tidligere forsikringssaker, også de som inneholder data som ikke passer inn i vår datamodell. Du får muligheten til å rette dataen og legge til forsikringssaken på pasientkortet.

Endringslogg 01.07.2019

PatientSky-plattformen oppdateres! Denne gangen har vi en spennende ny funksjon å dele med dere, nemlig - Samleregning.

For kunder som benytter vårt økonomi-modul og tar betalt av pasienter gjennom vår plattform, vil det nå være mulig å velge "Betal senere" eller "Utkast" slik at regningen lagres på enten pasienten eller en eventuell bedrift. På denne måten kan pasientene delta på flere konsultasjoner (f.eks. gruppetimer) uten å måtte betale per gang, men heller samle opp og betale etter et visst antall ganger.

Ønsker du å lese mer om denne funksjonen, kan du lese mer her.

Endringslogg 26.06.2019

Meldinger i PatientSky oppdateres. Disse oppdateringene vil gjelde følgende:

 • Rekvisisjoner: Når du nå skal legge til mottaker, vil du få opp en liste over de sist brukte. Søkefunksjonaliteten er også optimalisert.

 • Annen journalinformasjon som CAVE opplysninger, legemiddelopplysninger eller sykehistorie, legges automatisk til under Klinisk informasjon slik at du ikke trenger å legge dette til manuelt.

 • Du kan også legge til tidligere undersøkelser direkte i rekvisisjonen.

 • Søket for undersøkelsestyper er oppdatert

 • Vi har også lagt til en sjekkliste som må fylles ut dersom man velger MR undersøkelse

 • Epikriser: Nå vil du ha mulighet til å minimere og flytte vinduet for epikrisen. På denne måten vil du kunne ha journalen og epikrisen i samme oversiktsbilde. I tillegg vil du kunne dra epikrisen bort fra nettleseren, dersom du jobber med flere dataskjermer samtidig.

Dette er nyttig slik at man kan ha splitview mellom epikrise og journalen og enkelt kopiere innhold fra journalen over til epikrisen.

 • Sykemelding: Dersom pasienten skulle trenge å utvide sykeperioden sin i sykemelding, vil du nå ha mulighet til å redigere sykemeldingen på en pasient. Det er også mindre feilrettinger og forbedret flyt på opprettelse av Sykemeldingen.

Endringslogg 26.06.2019

PatientSky-plattformen oppdateres med ny funksjonalitet 26.juni:

Endre skriftstørrelse i Timeboken Vi lanserer muligheten for å endre skriftstørrelsen i Timeboken! En funksjon mange av våre brukere har etterspurt.

Print av Timeboken I tillegg lanserer vi mulighet for print av Timeboken, en annen funksjon som har vært etterspurt av våre brukere. Dette er nyttig dersom klinikken skulle ønske å printe ut en oversikt over timene i dag, eller for en hel uke.

Enklere håndtering av avbestillinger Vi har forbedret avbestillingslisten slik at det skal bli lettere for våre brukere å ha oversikt. De kan nå sortere på Timebok slik at man lettere kan holde oversikt over avbestilte timer per behandler. I tillegg knyttes regningskortet automatisk opp til den avbestilte timen, og opprettet regningskort markeres med ikon i avbestillingslisten.

Varsling til ansatt Varsling til ansatte gjør at behandler har full oversikt over pasientens online bestilling eller avbestilling. På denne måten kan de holde seg oppdatert via SMS dersom pasienter bestiller eller avbestiller time. Dette er nyttig slik at de ikke går glipp av timer, eller møter opp på klinikken selvom pasienten har avbestilt.

Bedrifter Med Bedrifter kan klinikken registrere foretak som betalere og enkelt opprette regningskort direkte til bedriften med eller uten en tilknyttet pasient. Dette er nyttig for klinikker som behandler pasienter der bedriften skal være betaler.

Gruppefunksjonalitet Med oppdateringen av gruppefunksjonaliteten får kundene en enkel metode for journalføring og fakturering av pasienter som deltar på gruppetimer. De kan også klippe og lime inn deltakere fra en gruppetime til en annen, noe som gjør det lettere å registrere gruppetimer med samme deltakere over tid.

Det vil bli lagt ut Appcues Flows inne i portalen som informerer om oppdateringen direkte til brukerne våre.

Endringslogg 27.05.2019

Journalen i PatientSky oppdateres! Følgende oppdateringer vil komme på plattformen:

 • Du kan nå opprette Administrative notater dersom du skulle ha behov for å skrive journalnotater som ikke er knyttet til kliniske problemer. Merk at slike notater fremdeles omhandler pasienten, og vil komme på eventuell eksport av journalen.

 • For å opprette et administrativt notat, klikk på de tre prikkene, og velg "Nytt administrativt notat". Merk at administrative notater trengs ikke å tagges med et problem.

Les mer om Journal og Administrative notater.

Endringslogg 07.05.2019

PatientSky oppdateres! Følgende oppdatering vil komme på plattformen:

 • Du får mulighet til å registrere pasienter med fullt personnummer, dersom de eksempelvis tidligere kun har vært registrert med fødselsdato.

 • Pasienter uten fullt personnummer vil markeres med et oransje utropstegn når pasienten aktiveres i pasientsøkefeltet, som du trykker på for å registrere fullt personnummer.

 • Systemet søker etter duplikater av pasienter basert på lignende navn og fødselsdato.

 • Dersom det mistenkes at en pasient har en duplikat vil dette varsles om, og man kan gå igjennom detaljene for å avgjøre om dette er en duplikat eller ikke.

 • Du får en oversikt over historikken for sammenslåing av duplikater i pasientkortet.

 • Det er også mulighet for å angre sammenslåingen, dersom man har slått sammen feil duplikat til en pasient.

 • For mer informasjon, har vi også oppdatert kurset "Kom i gang med PasientSky". Her vil du finne e-læringsfilmen "Merging av pasienter".

Endringslogg 06.05.2019

PatientSky oppdateres med følgende:

Pop-ups med viktig informasjon

 • Vi har integrert en ny metode for å kommunisere med brukere på PasientSky-plattformen. Pop-ups som informerer om endringer, nedetid eller viktige beskjeder vil vises til brukere i klinikkportalen.

Endringer i journalen

 • Journalnotater kan nå slettes, redigeres eller flyttes fra en pasient til en annen. Trykk på prikkene til høyre i journalnotatet og velg å redigere, flytte eller slette journalnotatet herfra.

Les mer om Journal.

 • Journalnotater og problemliste kan nå skrives ut.For å skrive ut ett aktuelt journalnotat, klikk på de tre prikkene ved det aktuelle notatet. For å skrive ut hele journalen, trykk på utskriftsikonet til høyre i bildet.

Dersom du ønsker en utskrift av spesifikke problemer, kan du enkelt markere de problemene du ønsker fra problemlisten. Deretter klikker du på utskriftsikonet og velger Skriv ut aktivt vindu, som demonstrert under.

Les mer om utskrift av journalen.

 • Problem legges direkte inn som diagnosekode når du som behandler har HELFO-refusjon og oppretter regningskort fra journalnotatet.

 • Timen knyttes opp mot regningskortet når du oppretter regningskort fra Timeboken.

Last updated