Endringslogg 2020

Endringslogg 02.12.2020

Oppdateringer

 • Oppslag mot SYSVAK er oppdatert (se hvordan):

  • Det vil forklares dersom det ikke har blitt hentet eller kan hentes informasjon, for eksempel om pasienten ikke har fødselsnummer/D-nummer.

  • Du vil motta en notifikasjon når synkroniseringen til SYSVAK er gjennomført

  • Du vil kunne se når synkroniseringen ble gjennomført sist, og kan enkelt starte ny innhenting.

 • Eksterne prøvesvar vil nå bli lagret på prøvetakingsdato og ikke på dato resultatet ble mottatt i pasientens lab-ark

 • Plattformen støtter EHF fakturering ut fra de justeringene som blir gjort hos SakID, slik som å hente informasjon om hvem betaler er.

 • Online booking via behandlernettverket er klar til å brukes på plattformen. Ved aktivering kontakt DigiCare. For konfigurasjon på plattformen, les mer her.

Feilrettinger:

 • Ukjente navn for felter og knapper

Endringslogg 04.11.2020

Oppdateringer

 • Hurtigtaster sparer dere for mange museklikk. Derfor har vi lagt til nye hurtigtaster, og gjort de mer synlige på plattformen (se hvordan). Full oversikt er alltid tilgjengelige på plattformen (se hvor).

 • Dersom pasienten har bursdag, vil dette markeres med ikon når pasienten er valgt i søkefeltet (se hvor)

 • Overføring av journal er tilgjengelig for alle på klinikken. Dersom du er helsesekretær skal du velge den legen du sender på vegne av.

 • Dersom pasienten har én PLO kontakt, kan du enkelt legge til denne en gang på pasientkortet og så sende legemiddeloversikt til pasientens PLO kontakt med et klikk i medisinmodulen. Les mer her.

 • For brukere med rollene overlege, spesialistlege, turnuslege, eller vikarlege vil de automatisk bli valgt som rekvirent når det rekvireres prøver i DIPS.

Feilrettinger:

 • Ulike nyanser av samme farge på ikoner i søkefeltet

 • Rettet feil som gjaldt uoppdaterte ukesmaler i arbeidsplanen

Endringslogg 21.10.2020

Oppdateringer

 • Helfo takster kan legges til på regningskort hvor bedrift skal betale for pasientens egenandel.

 • For å se pasientens fremtidige timer, hold inne Alt og klikk på pasientens time i timeboken for å åpne oversikten over fremtidige timer på pasientkortet.

 • Enklere å skille mellom fødselsdato og personnummer fordi de separeres med en bindestrek (se hvordan).

 • Synkronisering med Folkeregisteret vil sørge for at pasientens adresse automatisk legges til når de blir valgt i søkefeltet. Dette betyr bla at dere slipper å legge til en adresse når det opprettes e-resept.

 • Mulighet for å endre pasient, regnskap og aktør på regningskort med status utkast og betal senere (se hvordan).

 • Regningskort med forsikringsandel som har blitt avvist av forsikringselskapet, vil nå kunne refunderes uten å påvirke pasient- og Helfobetaling.

 • Du kan se pasienten sine aktive sykemeldinger, direkte fra en ny sykemelding (alt + s). Du kan enkelt klikke på den for å fornye den eksiterende, i stedet for å opprette en ny sykemelding.

 • Dokumentmaler er gjort mer brukervennlig ved at utskriften er lik som forhåndsvist dokument og at teksten er justerbar. Inkl muligheten for at velge mellom venstre, høyre eller sentrer teksten.

 • I dokumenter er pasientens medisinliste, problemliste og seneste behandlernotat lagt inn som snarveier slik at du enkelt kan inkludere denne informasjonen.

 • Vi viser de 20 siste pasientene ved trykk i søkefeltet.

 • Hver takst trenger ikke lenger å ha en unik kode. Det vil si:

  • Dersom Helfo kommer med en ny takst som har samme navn som en egendefinert takst, vil du fortsatt kunne bruke den opprinnelige taksten.

  • Du kan se hva slags type takst det er, slik at det er enkelt å skille mellom de som har likt navn.

 • Mer intuitivt hvordan du skal laste ned og installere integrerte betalingsterminaler (se hvordan).

 • Skjemaer som legges til som vedlegg i et journalnotat markeres med et ikon, slik at du lett skal kunne finne frem til nettopp disse skjemaene i journalen.

 • Ikon for pasient i søkefeltet er nytt (se hvor).

Feilrettinger

 • Om man oppretter et regningskort fra gruppetime på nytt, så vil takst-kalkulasjonen nå være korrekt slik at ikke alle ordre blir sendt inn med samme takst.

 • Sykemeldinger som ikke ble sent på grunn av manglende felter som ikke eksisterte.

 • Problem som hindret å sende sykemelding.

 • Tidtakeren hadde en feil som gjorde tidtakeren ikke stoppet. Dette er nå korrekt.

 • Oppslag mot Brønnøysyndsregisteret når man legger til nye bedrifter er tilbake.

 • Listen over postmaler som kan legges til under Automatisk dialogmelding på timetype inneholder alle lagrede maler.

 • Vedlegg som legges til i postmaler er synlig når malen tas i bruk.

Endringslogg 13.10.2020

Oppdateringer

 • Du kan nå rekvirere lokale og eksterne lab prøver fra DIPS Interactor. Alle prøvene du har satt opp på klinikken vil være tilgjengelige i DIPS. Dersom du lager lokale ordre vil disse bli rekvirert til PatientSky, og eksterne rekvisisjoner for eksterne prøver.

 • Desktop service er nå tilgjengelig i menypunktet Enhetsadministrasjon under Konfigurasjon og innstillinger.

 • Det er lagt til en knapp i medisinmodulen for "Fullfør senere" når brukeren sammenstiller med RF.

 • Det er nå mulig å importere dosering med fritekst ved oppdatering av lokal informasjon i medisin modulen. Trykk på handlinger ved dosering i ordinasjoner, velg importer med fritekst

Feilrettinger

 • Mindre feil relatert til egenandeler i Helfo er nå blitt rettet.

Endringslogg 23.09.2020

Se våre nye oppdateringer og feilrettinger på plattformen.

Oppdateringer

 • Ubetalt-menyen har blitt gjort mer oversiktlig, slik at man enkelt ser hvem som har utestående beløp.

 • Vår eksterne partner for scanner-funksjonalitet har oppdatert sin software.

Feilrettinger:

 • Dersom du endrer navn på ansattkortet, vil det nye navnet nå reflektere i feltet for aktør i Økonomimodulen.

 • Lagt inn igjen muligheten til å legge til klinikknotater når du sender henvisninger ved et enkelt klikk. Dette gjør det enkelt å fylle ut henvisninger samtidig som all viktig informasjon blir inkludert.

 • Frikort som legges til automatisk (Frikort tak 1 og Frikort tak 2) vil ikke lenger trenge bekreftelse, men lagres på pasienten.

 • Dersom forsikringskravet ikke brukes på regningskortet, vil ikke økonomioversikten vise forsikringskravet.

 • Dersom ikke behandleren har registrert jobbtelefon, vil klinikkens telefonnummer fremkomme i sykemeldinger og henvisninger.

Endringslogg 16.09.2020

PatientSky er oppdatert med nye funksjoner og feilrettinger.

Oppdateringer

 • Vi sjekker automatisk hvor lang tid du har brukt på en pasient. Systemet ser hvor lenge pasienten har vært aktiv i søkefeltet. Når du oppretter regningskort, vil antall minutters bruk på pasienten per dag vises. Se logg ved å holde musepekeren over tiden. Slik får du oversikt over hvor lang tid du har brukt og kan avgjøre om du kan ta tidstakst (se hvor).

 • Vi viser status på hver enkelt delsum av regningskortet. Ikonene gir deg god oversikt over om en pasient må faktureres eller om du mangler å sende inn ordre til HELFO (se eksempel). Status indikeres med følgende ikoner:

Delsummen betales senere eller er lagret som utkast.

Delsummen er opprettet, klar for HELFO, avventer svar fra HELFO eller at betaler er fakturert.

Avvist av HELFO

Blank

Delsummen er betalt.

 • Det er lettere å finne frem til riktig regningskort. Alle ordreoversikter er sortert etter ordredato som vises i første kolonne (se eksempel).

 • Dagens dato vil være forhåndsvalgt i omsetning for en enklere oversikt over dagen.

 • For ryddigere overblikk er valutabetegnelse “NOK” fjernet fra alle oversikter.

 • Du kan søke etter ordrenummer i omsetningsrapporten. Slik blir det lettere å finne frem til korrekt ordre der kun ordrenummer er oppgitt, som for eksempel i et forsikringskrav (se hvordan).

 • Det er enda lettere når nye ansatte legges til på klinikken. I stedet for å måtte gi hver enkelt ansatt tilgang til et regnskap, kan du velge at “rollen” alltid skal ha tilgang til regnskapet. Neste gang en ny helsesekretær ansettes får personen automatisk tilgang (se hvordan).

 • Nå kan du bruke samme egenopprettede takst på regningskortet flere ganger.

 • Listen over registrerte og nye garantikoder som kommer opp når du legger til en ny garantikode på regningskortet, er nå sortert riktig.

 • For ekstern bookingside kan du legge til forhåndsvalgte kalendere og timetyper for den kalenderen. Slik blir det lettere å sørge for at pasienter booker riktig time i riktig kalender, dersom du vil promotere en spesifikk kalender eller timetype (se hvordan).

Feilrettinger

 • Du trenger nå ikke å gi bekreftelse for frikort som blir lagt til automatisk på regningskortet.

 • Når du oppretter en ny takst trenger du nå ikke velge konto.

 • Rettet feil der sendt HELFO-oppgjør ikke reflekterte i rapporten.

 • Fokuset når du går inn i journalen ligger på behandlingsnotat.

Endringslogg 02.09.2020

PatientSky er oppdatert med noen nye funksjoner og feilrettinger.

Oppdateringer

 • Se vedlagte filer i dialogmeldinger og andre elektroniske meldinger som sendes over Helsenett (se hvor).

 • Registrer hvilken dag du mottok betaling når du merker et regningskort som betalt med kort eller kontant (se hvordan).

 • Dersom du i et journalnotat har registrert pasientens høyde og vekt fra før, ved bruk av @ i kliniske funn, legger vi automatisk inn høyden og vekten fra sist neste gang du registrerer dette (se hvordan).

 • Bruker du snarveien alt + s for ny sykemelding, sjekker vi om pasienten har en gyldig sykemelding fra før. I de tilfeller pasienten har det, vil det vises og du har mulighet til å forlenge tidligere sykemelding (se hvordan).

 • Det gjøres ekstra tydelig når vi sender regninger med EHF til forsikringsselskaper (se hvordan).

 • Bruker du forsikring dobbeltsjekker vi om du har registrert organisasjonsnummer på regnskapet ditt. Dette for å sikre at du mottar din betaling.

Feilrettinger

 • Når du åpner en pasient fra venteliste, vil pasientens prioritet nå være synlig.

 • Rettet visuell feil i Reskontro.

 • Når man forlenger en sykemelding, vil startdatoen nå forbli det den var på den originale sykemeldingen.

 • Rettet en feil der felter med spørsmål knyttet til AAP fremstod som obligatoriske ved sykemeldinger som overgår 39 uker. Disse vil ikke være obligatoriske lenger.

 • Rettet en feil der brukeren måtte bekrefte at pasient har frikort tak 1, selv om dette automatisk hentes fra frikortsynkroniseringen. Bekreftelsen er ikke lenger nødvendig.

Endringslogg 19.08.2020

I denne oppdateringen introduserer vi nye funksjoner og endringer i økonomimodulen og i sykemelding, i tillegg til en rekke feilrettinger.

Økonomimodulen er oppdatert

 • Vi introduserer mer automatikk for opprettelse av regningskort når pasienten avlyser eller ikke møter til timen. Du kan opprette regningskort direkte når du markerer timen som avlyst eller ikke møtt og vi regner automatisk ut hva pasienten skal betale, for deg som benytter HELFO-takster (se hvordan).

 • Når du flytter en time i timeboken som har et regningskort tilknyttet, endres også tidspunktet på regningskortet så fremt regningen fortsatt er ubetalt.

 • Enda enklere å se pasientens ubetalte regninger. Disse vises nå i varselikonet i søkefeltet og i journal-widgeten. På pasientkortet kan du filtrere på ubetalte og ufakturerte regninger (se hvordan).

 • Regningskortet er forbedret. Vi har gruppert felter relatert til dato og tid, regnskap og HELFO og felter basert på hvilke moduler du har aktivert. Kun relevante felter for din rolle er synlig (se eksempel). Det er også gjort tydligere hvordan du registrerer at pasienten skal betale selv (se hvor).

 • Det er nå mulig å legge ved en merknad til HELFO på regningskortet (se hvor).

 • Dersom regningskortene som inngår i en samleregning er registrert med ulike adresser, blir du varslet om å velge adresse før samleregningen kan opprettes (se hvordan).

 • Når du avslutter en gruppetime, har du nå mulighet til å opprette regningskort manuelt direkte i vinduet dersom et regningskort feiler (se hvor).

 • Ordredatoen, datoen for når behandlingen fant sted, er nå synlig for regningskort på pasientkortet, i alle rapporter, i samleregning, samlekvittering og i oversikten over Helfo-oppgjør og Avviste Helfo-ordre. Slik blir det lettere å sortere og finne frem til riktig regningskort (se eksempel).

 • Når du slår sammen duplikate pasienter, blir eventuelle regningskort fra duplikatet overført.

 • Inaktive regnskap ligger nå i en egen fane (se hvor).

Sykmelding er forbedret

 • Sykemeldingens design og layout er forenklet og bedre tilpasset mindre skjermer.

 • Du vil nå varsles dersom du forsøker å opprette en sykemelding for pasienter uten fullt fødsels - eller d-nummer når du går inn i sykemeldingen (se hvordan).

 • Sist brukte diagnosekode i utkast av journalnotat blir nå automatisk lagt til når du oppretter en sykmelding (se hvordan).

 • Nå kan du legge til en problemstilling på sykemeldingen som ikke allerede er brukt i et journalnotat. Velger du en ny problemstilling, vil denne komme opp som foreslått på journalnotatet og du kan velge å legge den til (se hvordan).

 • Nåværende arbeidsgiver og stilling blir nå automatisk fylt ut i sykemeldingen så fremt dette er oppgitt på pasientkortet (se hvordan).

 • Når en sykmelding forlenges eller en ekstra periode legges til, beholdes startdatoen for fraværet automatisk, mens startdatoen for den neste perioden settes automatisk til datoen etter forrige sykemelding utløp.

 • Det er nå mulig å velge aktive problemstillinger og søke opp nye problemstillinger i feltet bi-diagnose i sykemelding (se hvor).

 • Det er nå mulig å bruke diagnosekoder fra ICPC-2b i sykemelding.

Feilrettinger

 • HELFO-ordre vil nå ikke bli avvist på bakgrunn av manglende fødselsdato.

 • HELFO-ordre for egendefinert periode på ett år vil nå vises.

 • Regningskort vil nå forhåndsvelge adresse.

 • Fokusområde i vinduet for Legemiddelopplysninger vil nå ligge i mottakerfeltet istedenfor Sosial-fanen.

 • Vinduet for nytt regnskap vil ikke lukke seg når man klikker utenfor.

 • Alle ordretidspunkt vil nå stemme overens i rapporter.

 • Summen for forsikringsandel vil nå vise i omsetning.

 • Vi viser nå riktig priser på takster som ble oppdatert i juli.

 • Rettet opp en innstilling som sikrer at egenandel ved forsikringskrav fremkommer på regningskortet.

 • Rettet en innstilling som sørger for at riktig nummer på ordren til forsikringsselskapet fremkommer i fanen Historie på regningskortet.

 • Rettet visuell feil der priskoder i oversikten over en forsikringsavtale ikke var synlig og hindret muligheten for å oppdatere vinduet.

 • Rettet en feil som sørger for at filtrering på pasient i reskontro fungerer slik det skal.

Endringslogg 01.06.2020

PatientSky har nå støtte for Tjenestebasert adressering. Les mer om dette her.

Endringslogg 25.06.2020

Designendringene fortsetter. Denne gangen har Timebok og Økonomi fått nytt design og flere nye funksjoner.

 • Oppsett og innstillinger for Timebok og Økonomi er nå flyttet til konfigurasjonsmodulen (se hvor).

 • Finansielle rapporter i PDF-format er nå mulig (se hvor).

 • Dagsoppgjør kan nå skrives ut enkelt fra innbetalingsoversikten (se hvordan).

 • Regningskortet husker hvilken betalingsmetode du brukte sist. På denne måten slipper du å velge foretrukket betalingsmetode hver gang. Avslutt regningskortet enkelt ved å trykke Alt + Enter (se hvordan).

 • For å unngå at regningskort blir opprettet på feil regnskap kan du nå velge hvilket regnskap du vil skal komme opp automatisk når du oppretter regningskort (se hvordan).

 • Mulighet til å skjule pasientinformasjon i timeboken med et klikk, eller ved å bruke snarveien Alt + k (se hvordan).

 • Når en ukemal opprettes eller redigeres er det endret slik at du må dobbeltklikke på aktuell dag for å legge inn nye timeluker (se hvordan).

 • Kommentaren fra en pasient på en time vises tydeligere. Den kan også kopieres når musepekeren holdes over timen ved å bruke Ctrl + C, og limes inn der man ønsker med Ctrl + V (se hvordan).

Flere endringer i Timeboken

 • Hele modulen er oppdatert til å jobbe raskere.

 • Tydeligere oversikt i arbeidsplanen:

  • Planlagte uker: grønn

  • Klargjorte uker: oransje

  • Utdaterte uker: rød

  • Valgte uker: blå

 • Utskrift og listevisning har fått egne ikoner (se hvor).

 • I listevisning er det lettere å opprette nye timer, mellom eksisterende timer (se hvordan).

 • Ny plassering av ikonet for visningsinnstillinger (se hvor).

 • Øyeblikkelig oversikt over pasienter som er satt opp på gruppetime (se hvordan).

 • Skjulte timer som ikke er synlig for pasientene kan velges som standard.

 • Tydeligere markering når det gjelder flytting av timer (se hvordan).

 • Valgt dato når pasient settes opp på ny time er synlig i overskriften (se hvor).

 • Når nye timer settes opp, vil valgt time tydelig skilles ut for bedre oversikt (se hvordan).

 • Når nye timeluker legges til i timeboken, vil du se hvilke timetyper du nylig har brukt øverst i listen.

 • Loggføringen for timer er gjort mer oversiktlig på pasientkortet.

 • Taksten D40 legges automatisk til på relevante pasienter også på gruppetimer.

 • Ukemaler og timetyper kan aktiveres igjen etter at de er deaktivert (se hvordan).

 • Dersom det kun er én aktiv timebok på klinikken, vil denne automatisk bli valgt ved oppsett av autotakster.

 • Ved oppsett av autotakster på timetypen, vil det legges til en ny linje umiddelbart etter at en takst legges til for bedre arbeidsflyt.

Flere endringer i Økonomi

 • Nytt utseende på menyen. HELFO har fått egen undermeny (se hvor).

 • Du kan navigere mellom de ulike menyvalgene øverst i økonomimodulen (se hvor).

 • Se beskrivelse av taksten ved å holde musepekeren over takstene på regningskortet (se hvordan).

 • Grønn varseltrekant på regningnskortet indikerer at taksten er lagt til automatisk. Blå varseltrekant indikerer at det finnes alternative takster (se hvordan).

 • Nå blir det tydeligere varslet at tilbakebetalinger ikke gjøres automatisk i PatientSky, men må gjennomføres i ditt banksystem. Når du velger “Tilbakebetal” på et regningskort er det kun for å markere ordren som tilbakebetalt (se hvor).

 • Dersom du har valgt På vakt på regningskortet, vil det automatisk velges neste gang du oppretter et regningskort.

 • Forbedring i sortering av takstkoder for forsikringsavtaler med Nordic Netcare.

 • Når det opprettes et regningskort uten aktiv pasient, vil nå fokuset være i feltet for pasient for å forenkle arbeidsflyten.

 • Forbedret sortering på søkeresultater i takstfeltet på regningskortet.

 • Feltet for forsikringskrav er flyttet under problemstilling på regningskortet - for pasienter med et gyldig forsikringskrav registrert. Slik blir det enklere å se om pasienten har et forsikringskrav med en gang (se hvor).

Feilrettinger

 • Alle labsvar kommer direkte inn på pasienten, uansett når resultatet blir mottatt.

 • Desktop Service er oppdatert.

 • Tilfeldig plassering av timetyper når man kopierer og limer inn i ukemalen er rettet.

 • Dersom du skal sette opp tilpassede innstillinger for timer som er tilgjengelig online, vil det automatisk settes opp med standard (3 maks selvbestilte timer og 30 antall tilgjengelige dager).

 • Pasienten fjernes ikke lenger når man endrer timetype.

 • Ved endringer i visningsinnstillingene i timeboken spør vi ikke flere ganger om det.

 • Valgt pasient i søkefeltet ved å klikke på timen, som blir fjernet om man oppretter en ny time innen samme uke.

 • Rettet feil hvor fremtidige timer ble vist i feil vindu på pasientkortet.

 • Ved gruppetimer kan man nå se hele diagnosekoden når de er veldig lange.

 • Vinduer lukker seg ikke lenger når man markerer tekst med musepekeren og slipper utenfor vinduet.

 • Timetyper som har vært lagret med automatisk dialog, vil likevel kunne åpnes selv om postmodulen deaktiveres på klinikken.

 • Feil sortering av takster i søk på regningskortet. Takstene skal nå vises alfabetisk og fokuset vil ligge på øverste takst i listen.

 • Man ble varslet om at samleregning var opprettet selvom det egentlig var for et enkeltstående regningskort.

 • Tallene fra sluttdatoen satt for en rapport ikke ble inkludert i rapporten.

 • Feil knyttet til filtrering på aktør i rapporten over ubetalte regningskort. Man vil nå få opp riktig resultat når det filtreres på aktør.

 • “INR” gav ikke resultat i søk etter takst på regningskortet.

 • Å trykke på enter for å velge takster i forsikringskrav førte til at vinduet lukket seg.

 • Ikke lenger mulig å bruke space-knappen for å huke på På vakt på regningskortet.

 • Varsel om at pasienten har et gyldig forsikringskrav på regningskortet linket til feil fane på pasientkortet.

 • Brukere i roller som ikke kan benytte ICD-10 fikk opp dette som valg i diagnosefeltet på regningskortet. Dette førte i noen tilfeller til avviste HELFO-ordre.

Endringslogg 23.06.2020

Konfigurasjon og innstillinger er flyttet

Alt av konfigurasjon og innstillinger for de ulike modulene blir denne uken samlet i en og samme konfigurasjonsmodul. I dagens endringer vil dette kun gjelde innstillinger for postmodulen. De neste dagene vil også innstillinger for økonomi og timebok samles her.

Klikk på konfigurasjonsmodulen i menyen til venstre (se hvor).

 • Her kan du søke etter ulike innstillinger for de ulike modulene, som f.eks. regnskap eller timetyper (se hvordan).

 • Ved å klikke på tannhjulet inne i området, kan du også sette opp menyen slik du ønsker selv.

  • Innstillingene du bruker mest og vil ha lett tilgjengelig, kan du legge til som favorittområder slik at de legger seg øverst i menyen (se hvordan). Du kan også velge standardområder og skjulte områder.

  • Du kan enkelt fjerne og legge til menyvalg for hvert enkelt område som f.eks. økonomi, post eller timebok utifra hva du ønsker å ha tilgjengelig i menyen (se hvordan).

Postmodulen er oppdatert

 • Menyen i postmodulen har fått nytt utseende og oppsett. Hold musepekeren over de ulike postkassene for å åpne de ulike kommunikasjonstypene, for eksempel e-dialog, intern dialog eller laboratorie (se hvordan).

 • Du kan nå navigere mellom de ulike postkassene i ny meny øverst i postmodulen (se hvor).

 • Oppsett og innstillinger for post er flyttet til konfigurasjonsmodulen (se hvor).

 • Muligheten til å deaktivere kommunikasjonstyper (f.eks. e-dialog eller e-konsultasjon) kun for deg som bruker, finnes nå på din profil (se hvor).

 • Oppsettet for kommunikasjonstyper er forenklet. Les mer om oppsettet her.

 • Ny tillatelse på ansatte kontrollerer om de har tilgang til alle klinikkens meldinger: Klinikkens åpne og Klinikkens arkiv (se hvordan).

 • Det er nå enklere å se om deltaker har lest en melding (grønn prikk) eller ikke (orange prikk) (se eksempel).

 • Nå synes hele emnefeltet i meldinger med lang tekst (se eksempel).

 • Widgeten for Oversikt er forbedret. Nå kan du velge å legge til de meldingstypene du ønsker å ha oversikt over og se antallet av hver type melding som ligger i innboks og åpne, samt er merket som viktig (se hvordan).

Forbedringer:

 • Hurtigtaster og tilgang til opplæringsportalen og brukermanualen finnes nå samlet i info-ikonet (se hvor).

 • Vi har endret hvor man klikker for å legge til pasient i en melding. Dette for å unngå at meldinger til pasienter sendes tilfeldig.

 • Det er nå mulig å avslutte blant annet e-konsultasjoner uten å måtte skrive et svar.

 • Når pasienten er aktivert i søkefeltet og ny dialog opprettes, vil fokus være på avhukingsboksen der du velger å legge pasient til som deltaker.

Feilrettinger:

 • Rettet en feil der brukeren bekrefter at en e-konsultasjon skal legges til i journal, men ikke blir sendt videre til journalen.

 • Rettet feil der navnet på postkasser i widgets ikke oppdaterte seg korrekt når man endret og la til ny type postkasse.

Endringslogg 11.06.2020

I forbindelse med den større design-endringen, har vi nå oppdatert hele PatientSky-plattformen med de nye fargene. Funksjonaliteten er den samme, kun fargene er endret (se hvordan).

Forbedringer

 • Søkefunksjonaliteten for takster i regningskortet er forenklet, samt at resultatet fremstilles mer oversiktlig.

Endringslogg 04.06.2020

Vi fortsetter å oppdatere PatientSky-plattformen med det nye designet! Vi har i tillegg gjort en rekke tilpasninger basert på de tilbakemeldingene dere kommer med.

Designendringer

Alle elektroniske meldinger oppdateres med det nye designet. Det vil si:

 • Alle elektroniske meldinger som sendes fra journalen (binders-ikonet)

 • Overføring av journal

I tillegg til dette har vi også oppdatert designet for:

 • Pasientreiser

 • Søk i folkeregisteret

Funksjonaliteten er den samme, men forbedret.

Forbedringer på elektroniske meldinger

 • Signering av meldinger som skal til NAV kan gjøres øyeblikkelig etter at meldingen opprettes. Dette sparer deg for museklikk og tid brukt på slike meldinger (se hvordan).

 • Mulighet til å legge til eldre journalnotater i epikrise, ikke kun de 6-10 siste. Det er også mulighet for å søke, og vi holder vinduet åpnet slik du ikke må gå inn hver gang du skal kopier inn notater fra tidligere.

 • Når tidligere journalnotater legges til i ulike meldinger vil det ikke inkludere "S O A P" i starten av teksten, slik at det blir logisk for mottakere av meldingen. Har man brukt formatering vil denne også bli beholdt.

 • Feltet for tittel i epikriser er nå fjernet og vil automatisk være "Epikrise".

 • Dialogmeldinger er gjort mer leservennlige (se hvordan).

 • Henvisninger er forbedret med ny struktur (se hvordan).

 • Prioritet for henvisningen sortert logisk etter hastegrad (se hvordan).

 • Utskrift av henvisninger er gjort mer leservennlig.

Lab-modulen

Håndteringen av mottatte lab-svar er oppdatert.

Foreløpig rapporter signeres ikke lenger, kun endelige rapporter. På denne måten sikrer man at håndtering av resultater blir mer korrekte (se hvordan).

Feilrettinger

 • Når transport bestilles fra behandling, vil tiden automatisk settes til å være 20 minutter fra tidspunktet bestillingen opprettes.

 • Bestilling av transport for timer som er i fortiden.

 • Knapper for bestilling av transport og for å åpne integrasjonen er plassert ved siden av hverandre for å minske forvirring om hvilke knapper som skal brukes.

 • Rettet feilmelding ved gradert sykemelding på 20%. Feilmelding er synlig dersom det blir lagt til et tall under 20.

 • Forlengelse av sykemeldingen er nå kun tilgjengelig for helsepersonell med tillatelse.

 • Kopiering av tekst i mottatte meldinger. Så fort meldingen signeres vil den lukkes (røntgensvar, epikrise osv).

 • Tilpasning gjort for diverse varslingsvinduer, dersom det ikke er lagt til informasjon i meldingen og man lukker meldingen.

 • Ukjente bokstaver i avsenders adresse (dialogmeldinger).

Endringslogg 19.05.2020

Det gleder oss å dele nye oppdateringer av PatientSky med dere! Denne gangen berører endringene flere ulike deler av systemet og det er derfor ekstra lurt å sette seg godt inn i endringene. Endringsloggen er delt inn i kategorier slik at du enklere kan lese det som er relevant for deg.

Pasientkortet

Pasientkortet er nå mye mer fleksibelt hvor vi har lagt til en rekke tilpasningsmuligheter:

 • Velg hva som brukes ofte, og legg det i favoritt-område (se hvordan).

 • Velg rekkefølge (se hvordan)

 • Velg hvilke handlingsknapper som skal vises (se hvordan)

 • Skjule ubrukte funksjoner (se hvordan)

 • Bestem størrelsen på de ulike kolonnene (se hvordan)

 • I steder for faner, vil det nå være en listemeny med de ulike områdene

Ønsker du å lære mer om pasientkortet? Se mer her.

I likhet med pasientkortet er også følgende bli oppdatert:

 • Bedriftskort

 • Din brukerprofil (Vis profil)

 • Forsikringsavtaler (fra kundeoversikten)

 • Ventelister

Journalen

 • "Journalnotat" bytter navn til "Behandlingsnotat". Dette for å tydeliggjøre skillet mellom behandlingsnotater og administrative notater.

 • Du kan nå justere størrelsen på kolonnen til venstre i journalen - bestående av den anatomiske modellen og problemlisten, eller skjule den helt. Kolonnen kan justeres ulikt i de ulike fanene; lab, medisin, tidslinje og post (se hvordan).

 • Du har nå mulighet til å skjule den anatomiske modellen i kolonnen til venstre. I innstillingsikonet kan du huke av for om den skal vises eller skjules (se hvordan).

 • Søkefeltet har byttet plass og søkeord fremheves i gult for bedre oversikt (se hvordan). Søkeresultatene er nå ordnet i kronologisk rekkefølge.

 • Stavekontroll er nå innført i behandlingsnotater (se hvordan).

 • Vi har forbedret hastigheten på innlasting av journalen. Ved siden av søkefeltet i journalen vil du nå ha et loading-ikon der du kan se hvor mange prosent av journalen som er lastet inn (se hvordan).

 • Ny fane for biografisk informasjon om pasienten. Dette gir deg mulighet til å legge inn og se informasjon om sosial oppsummering, bosituasjon og ansettelser direkte i journalen (se hvor). Dette er den samme informasjonen som ligger på pasientkortet.

 • Sykepleiere, helsesesykepleiere og helsesekretærer har nå mulighet til å bruke objektive målinger i journalen. Skriv inn @ i feltet for kliniske funn i et behandlingsnotat for å få opp standardmålinger. Målingene vises samlet i tidslinjen (se hvordan).

 • Forbedret menylinje med de ulike underfanene i journalen: medisin, lab, tidslinje og post. Den tidligere Korrespondanse-fanen har byttet navn til "Post" og Laboratorie har byttet navn til "Lab" (se hvor).

 • Du kan nå skjule utkast til behandlingsnotat, slik at du får mer plass i journalen og lettere har tilgang på resten av informasjonen. Utkastet åpnes igjen ved å trykke på Behandlingsnotat (se hvordan).

 • I problemlisten indikeres det nå hvor mange av totalt antall problemstillinger som er aktive. For eksempel: dersom pasienten har 5 problemer og 2 er aktive, vil det indikeres med 2/5 (se hvor).

 • Knapp for nytt behandlingsnotat og handlingsknapp (for utskrift og overføring av journal) har byttet plass (se hvor).

 • Utskriftsikonet er flyttet til kolonnen på venstre side (se hvor).

 • Filtreringsfunksjonen er flyttet til venstre ved søkefeltet. Du har nå mulighet til å skjule notater du ikke har tilgang til. Du kan også filtrere ut hvilke type meldinger du ønsker å se under "type" og notater tagget med kategori eller problem under "kategori" (se hvordan).

 • Designet som indikerer at et behandlingsnotat er redigert er endret.

 • Info-ikonet i problemlisten fjernet. Nå kan du holde musepekeren over problemet for å få opp informasjon (se hvordan).

Lab

 • I lab-oversikten kan du nå klikke på en bestemt dato for å kun se prøver som ble tatt denne dagen. I tillegg vil tidligere resultater for aktuelle prøver være synlig slik at de kan sammenlignes (se hvordan).

 • Tredjepartsleverandører for lab vil nå vises i en nedtrekksmeny når du velger Ny rekvisisjon, i tillegg til intern lab (se hvor). Dersom du ikke bruker noen tredjepartsleverandører, vil du få opp intern lab direkte når du velger Ny rekvisisjon.

 • Fargeforandringer i laboversikten:

  • Grå bakgrunnsfarge for prøver som er migrert fra deres tidligere journalsystem

  • Blå bakgrunn for resultater som ikke er signert

  • Hvit bakgrunn for signerte resultater

  • Rød tekstfarge og stjernesymbol for resultater utenfor referanseverdi

  • Svart tekst for resultater innenfor referanseverdi

  • Understrek for å se resultatet med kommentar

Medisin

 • Når du skal fornye resepter, kan du nå velge mellom å kun fornye alle legemidler eller både legemidler og medisinsk utstyr. Ønsker du sistnevnte, velger du "forny alle". Se hvordan.

 • Symbolendringer:

 • Det er brukt sterkere farger som gir tydeligere markeringer og mer kontraster flere steder, spesielt for symbolene som vises for resepter/registrering. Gyldige resepter/registreringer er fremhevet spesielt med grønn bakgrunnsfarge (se eksempel).

 • I medisinoversikten for legemidler er visningen nå som standard sortert etter faste medisiner øverst, deretter Ved behov, Kur og ATC (se hvor).

 • I tillegg til refusjonshjemmel, vises nå også eventuell refusjonskode i papirutskrift av legemiddelliste (Legemidler i bruk).

 • Plassmangelen i medisinoversikten er forbedret. Du kan nå skjule migrert behandling for å få oversikt over hele pasientens medisinliste, inkludert eksterne resepter nederst (se hvordan).

Feilrettinger:

 • Rettet en feil i designet knyttet til varsel om duplikate pasienter i journalen

 • Feilretting knyttet til endring av dato i et journalnotat

 • Når man søker etter et problem i et behandlingsnotat, vil nå listen over diagnosekoder være alfabetisert.

 • Rettet feil der medisin - og lab-ikonet var synlig for brukere som ikke hadde disse modulene aktivert.

 • Kodeverk ICPC-2b vil nå komme opp som standard i nytt behandlingsnotat for alle roller dette er relevant for.

 • Rettet feil der sammenstilling med RF og knapp for Ny ordinasjon overlappet

 • Rettet feil der den nedre menylinjen overlappet lab-forklaringer

Endringslogg 07.05.2020

Helsepersonell kan nå bruke IHR

Det vil si at annet helsepersonell (helsesekretærer, sykepleiere, assistenter osv.) kan rekvirere lab-prøver via IHR på vegne av legene.

Vi har også oppdatert IHR med følgende:

 • Ny konfigurasjonsprosess.

 • Forbedret stabilitet.

Les mer om hvordan du bruker IHR her.

Nye forsikringstakster for dere som bruker Digicare

Forsikringstakster som understøtter behandling via video er nå tilgjengelig i PatientSky Clinic.

Sjekk om forsikringsselskapet dere bruker støtter dette, og legg inn aktuelle takster i forsikringsavtalene.

Les mer om forsikring her.

Endringslogg 23.04.2020

Takstoppdatering for fysioterapeuter

PatientSky Clinic er oppdatert med nye takster for videokonsultasjon gjeldende fra 21.04.2020:

 • B0a - tilsvarer A1a

 • B0c - tilsvarer A1c

 • B0d - tilsvarer A1d

 • B0f - tilsvarer A1f

Lovdata oppdateres med de gjeldende takstene forløpende.

Ny garantikode for leger

PatientSky Clinic er oppdatert med ny egenandelkode for allmenlegetjenester:

P: Fritak for egenandel ved oppsøkende helsehjelp

PatientSky-appen oppdateres kl 17:00

 • Diverse tilpasninger for videokonsultasjon

  • Inkludert forbedret zoom i samtale, som gjør at dere som behandlere ikke trenger å sitte langt unna skjermen.

 • Rettet diverse bugs

 • Oppdatert rammeverket til appen

Annet

 • Som følge av design-oppdateringen 21.04

  • Er menyen med de tre prikkene i søkefeltet fjernet for enklere navigering, og

  • Hvert ikon i søkefeltet er enklere å treffe med musepekeren.

 • Har du oppgaver både liggende i "uferdige oppgaver" og på arbeidslinjen vil disse nå ha samme status. Du trenger ikke oppdatere siden for at oppgaver på arbeidslinjen skal få samme status som de du har jobbet med i "uferdige oppgaver".

Endringslogg 21.04.2020

Nytt design

PatientSky oppdaterer utseende, og første del av dette store prosjektet har blitt lansert.

Hele plattformen skifter farge, ikoner og gjøres mer leservennlig. I første omgang medfører dette ingen store funksjonelle endringer, kun utseendemessige oppdateringer.

Her følger en kort oppsummering av de viktigste oppdateringene:

 • Viktige varsler, pågående handlinger og meldinger til signering er flyttet til menystolpen på venstre side (se hvor).

 • Pasientsøkefeltet er flyttet til venstre i bildet, og har blitt større (se hvor).

 • Ikonene i pasientsøkefeltet er lettere tilgjengelig og har blitt endret (hold musepeker over for å se hva de ulike ikonene betyr) (se hvordan).

 • Telefon- og videoikonet har blitt større og vises i blått når de er aktive (se hvor).

 • Kontekstvelgeren med profilinnstillinger, mulighet for å logge ut og melde seg inn og ut av grupper er flyttet over til venstre hjørne (se hvor).

 • Oversikten over snarveiene til høyre (widgets) kan nå justeres i bredden for å bedre tilpasses ulike skjermer og behov. Dette gir plass til flere widgets i samme fane, og man kan også justere lengden på hver widget (se hvordan).

 • Hvert modul har fått nytt ikon.

 • Oversikt over hurtigtaster er flyttet ned på menystolpen til venstre og fått nytt ikon (se hvor).

 • Pasientkortet har fått nye farger og kontraster (se hvordan)

  • Viktig informasjon fremheves, mens overskrifter tones ned

  • Økt fokus på leservennlighet på hele pasientkortet

SYSVAK

Integrasjon til SYSVAK er nå tilgjengelig i medisinmodulen.

Les om hvordan du bruker SYSVAK her.

Feilrettinger

 • Sykmeldinger skal ikke lenger forsvinne fra journal eller signeringsoversikten hvis man avbryter en signering med Buypass-kort.

 • Forbedring av integrasjonstjenesten på plattformen (Desktop Service). Dette gjør blant annet integrasjonen til Fürst Forum mer stabil.

Endringslogg 16.04.2020

Pasientens fulle journal kan nå overføres enten elektronisk via NHN, eller lastes ned som en PDF. Begge mulighetene har samme utgangspunkt i journalen til pasienten i PatientSky.

Lær mer om hvordan du overfører journalen elektronisk her

Endringslogg 08.04.2020

PatientSky er oppdatert med nye takster for leger i forbindelse med Covid-19, i henhold til endringer i lovteksten.

Endringene i takstforskriften trådte i kraft 6. april og vil gjelde frem til 1. september 2020, ifølge Lovdata.

Les mer om takstendringene hos Helsedirektoratet.

Endringslogg 24.03.2020

Oppdatering av takster for fysioterapeuter og manuellterapeuter (gjeldende fra 23.03.2020)

Takster for videokonsultasjon for fysioterapeuter og manuellterapeuter er nå tilgjengelig i PatientSky.

Takst

B. Videokonsultasjon

Hon.

Ref.

Egen.

Merk.

Rep.

B1a

Videokonsultasjon hos fysioterapeut Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1b og A2k

160,-

37,-

123,-

B1

0

B1b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B1a Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B1a og A2k

76,-

39,-

37,-

B1

3

B2a

Videokonsultasjon hos manuellterapeut Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2b

261,-

98,-

163,-

B1

0

B2b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B2a Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B2a

110,-

51-

59,-

B1

3

B3a

Videokonsultasjon hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3b

202,-

79,-

123,-

B1

0

B3b

Tillegg for behandling ut over 20 minutter per påbegynte 10 minutter, jf. takst B3a

Ugyldig takstkombinasjon: Alle unntatt B3a

97,-

58,-

39,-

B1

3

Merknad B1:

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.09.2020.

Bruk av takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Takstene kan benyttes ved undersøkelse og behandling. Takstene kan også benyttes ved oppfølging av pasienter per telefon. Utarbeidelse og utsendelse av individuelt tilpasset treningsprogram på e-post er inkludert i takstene.

Det er ikke anledning til å kreve fakturagebyr for video- og telefonkonsultasjoner.

Forskriften trer i kraft 23. mars 2020.

Oppdatering av takster for kiropraktorer (gjeldende fra 23.03.2020)

Takster for videokonsultasjon og elektronisk kommunikasjon for kiropraktorer er nå tilgjengelig i PatientSky.

Takst

Tekst

Honorar

K5

Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning.

63 kroner

K6

Videokonsultasjon

68 kroner

Merknad til takstene K5 og K6

Takstene gjelder i forbindelse med utbrudd av SARS-CoV-2-viruset fram til 01.09.2020.

Bruk av takst K6 forutsetter at videokonsultasjon foregår i henhold til krav til informasjonssikkerhet, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten.

Forskriften trer i kraft 23. mars 2020.

Endringslogg 17.03.2020

Forbedringer

 • Det er nå mulig å kombinere takstene 2ae og 2cd for videokonsultasjoner som varer lenger enn 20 minutter.

 • Når helsesekretæren oppretter et regningskort for pasient med time hos vikar, kommer vikarens regnskap automatisk opp på regningskortet.

 • Betal senere er nå tilgjengelig for allerede opprettede regningkort.

 • Det er nå mulig å legge til Helfo-takster og forsikringstakster på samme regningskort.

 • Blokkerte regningskort i tidsvalideringsvinduet markeres i grått for å tydeliggjøre at det ikke kan flyttes.

 • Mulig å se begrunnelse for avviste Helfo-ordre uansett fra hvor den åpnes i portalen.

 • Det er nå mulig for pasienter å booke videokonsultasjoner direkte fra hjemmesiden til klinikken (uten å logge inn i PatientSky-portalen). Les mer her.

 • Automatisk innhenting av informasjon fra journalen når det opprettes en epikrise, slik som start- og sluttdato for behandling og aktivt problem.

 • Tidsvalidering for leger er tilpasset.

 • Forbedringer tilknyttet valg av perioder under rapporter i økonomi-modulen.

 • Generelle forbedringer relatert til journalnotat.

 • Generelle forbedringer relatert til notifikasjoner i varslingsbjellen.

Feilrettinger

 • Feilrettinger knyttet til videokonsultasjon

 • Feilrettinger knyttet til kreditering av avviste Helfo-ordre med kun Helfo-andel

Endringslogg 10.03.2020

Økonomi-modulen er oppdatert!

 • Du vil nå alltid ha mulighet til å se begrunnelse for avviste Helfo-ordre, uansett fra hvor du åpner det aktuelle regningskortet.

 • Tidsvalideringen for Helfo-takster er nå også tilpasset leger og deres takster.

 • Du har nå bedre oversikt over hvilke regningskort du kan flytte i tidsvalideringsvinduet. De som er låst, og dermed ikke mulig å flytte vil være grået ut.

Endringslogg 06.03.2020

ICPC-2 og 2b oppdatert med Covid-19 (koronavirus) PatientSky er i kontinuerlig dialog med Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet. Fredag 6. mars fikk vi instruksjon om å oppdatere våre ICPC-2 / ICPC-2B diagnosekoder for å støtte de nye endringene inkludert R991 Covid-19. Vi foretok oppdateringen samme dag og de nye endringene er nå tilgjengelig for alle våre kunder. Spørsmål angående Covid-19, korona-viruset, bes rettes til myndighetene.

Endringslogg 04.03.2020

Flere hurtigtaster introduseres!

 • CTRL + SPACE = Søk etter hurtigtaster (se hvordan)

 • ALT + ENTER = Lagre påbegynt skjema/melding

 • ALT + G = Gå direkte til korrespondanse-fanen i journalen

 • ALT + Q = Nytt skjema

 • ALT + U = Ny rekvisisjon

 • ALT + Z = Åpner pasientkortet og sosial-fanen

 • ALT + 1 = Ny lab-rekvisisjon

 • ALT + 2 = Nytt lab-resultat

 • ALT + 4 = Nytt administrativt notat

 • ALT + 5 = Åpner pasientkortet og økonomi-fanen

 • ALT + 6 = Nytt dokument

Generelle oppdateringer av journalen Vi har oppdatert journalbildet for å gjøre det mer effektivt og oversiktlig. Følgende endringer er gjort:

 • Menyen for administrativt notat og utskrift er flyttet (se hvor)

 • Når du oppretter et nytt journalnotat vil fokuset automatisk være i anamnese-feltet slik at du kan starte å skrive med en gang (se hvordan)

 • For dere som bruker behandlingsforløp, har nå feltet for problemstilling og behandlingsforløp har byttet plass (se hvor)

 • For å legge til en ansvarlig på et journalnotat, må du klikke på de tre prikkene nederst i journalnotatet (se hvor)

 • Knappen for Opprett og legg til er erstattet med et binders-ikon (se hvor)

 • I oversikten for korrespondanse i journalen har vi lagt til en kolonne som viser om ulike meldinger sendt til pasienten er lest eller ikke (se hvor)

Oppdatering av økonomi-modulen Vi har forbedret økonomi-modulen ytterligere, slik at blant annet tilbakebetalinger og generering av rapporter går raskere. Dette tillater deg å jobbe mer effektivt når du jobber i økonomi-modulen.

Forbedringer:

 • Man trenger kun å klikke én gang på timen i timeboken for å aktivere pasienten i søkefeltet (se hvordan)

 • Forbedring av hvordan adresse legges inn på pasientkortet etter migrering av data (se hvordan). Husk å bruke enter-tasten generelt i dette flow.

 • Forbedringer for mottak av elektroniske meldinger fra SSHF og OUS

 • Forbedringer av arbeidsflyten for Opprett ansettelse i sykmelding

 • Forbedringer for CSV-filer (eksport av rapporter i økonomi-modulen)

 • Forbedringer knyttet til betalingsoppfølging i Faktura-appen

 • Mulighet til å legge til ansvarlig-ID som rekvirent i rekvisisjon til eUnilabs.

Feilrettinger:

 • Rettet feil knyttet til klinikknotat

 • Feilretting knyttet til skjulte timer.

 • Rettet feil som førte til at betalte fakturaer alltid fikk dagens dato.

Endringslogg 12.02.2020

PatientSky er oppdatert!

Skanning av vedlegg direkte inn i journalen Flere av våre kunder har etterspurt denne funksjonen, og endelig lanseres den! Du kan nå skanne vedlegg direkte inn i journalen, slik at du ikke trenger å ha sensitiv pasientinformasjon liggende lokalt på din PC. Funksjonen må aktiveres av oss i PatientSky først. Når denne er aktivert kan du starte skanningen direkte fra "Opprett og legg til" og "Ny fil" i journalen.

Du kan også lese mer om løsningen her:

Skanning

Unilab integrasjonen har fått flere forbedringer:

 • Helsesekretærer og helsesykepleier kan nå benytte Unilabs integrasjonen

 • Om du ikke har stillingen "lege" og benytter Unilabs integrasjonen, og pasienten ikke har en registrert fastlege på klinikken vil du få opp valget over tilgjengelige rekvirenter

Andre feilrettinger:

 • Når du bruker snarveien alt + n (nytt journalnotat) vil musepekeren automatisk stilles i anamnese-feltet

 • Oppdatert med "ekstern info"- på meldinger i meldingsloggen

 • Feilretting med feilet behandlingsforløp som har vært koblet mot pasient med standardbetaler som er en bedrift, som er endret til pasienten selv.

 • Diverse andre feilrettinger

Endringslogg 05.02.2020

PatientSky er oppdatert!

Sortering på journalmaler Du får nå sortering på dine egne journalmaler, og andre brukere på klinikkens journalmaler. På denne måten kan du enklere holde oversikt over dine egne maler.

Se hvem du sender lab-svar til Du kan nå se hvem du sender lab-svar til. Ved behandling av en lab-bestilling vil du nå se hvem svaret blir sendt til.

Feilrettinger:

 • Feilretting i telefonisystemet hvor det var problemer med at lyden falt ut

 • Feilretting i telefonisystemet hvor samtaler inn ikke viste i køen

 • Feilretting på endring i journalmaler gjort av ulike brukere. Endringen vil nå vises med en gang for alle brukere av malen

 • Feilretting på lagring av redigerte dokumentmaler

 • Visning av "ikke fakturerte" - viser nå pasientandel og ikke totalt (Forsikring, helfo)

 • Tooltip over en diagnosekode for å lese hele beskrivelsen, fungerer nå også på ICPC2-B

 • Feilretting i kommentar på lab-resultat fra ekstern lab, som overskriver kommentar og gjør at den ikke kan leses. Rettet

 • Du kan nå klikke på rader i PatientSky fakturamodulen for å angi hvilke ordre det skal genereres faktura på

 • Forbedring i søkefelt i betaling- og faktureringsoppfølging i PatientSky Fakturamodulen

Endringslogg 31.01.2020

PatientSky er oppdatert!

Vi har oppdatert med siste aksepterte AT versjon. Dette er en oppdatering som påvirker vårt medisinmodul. I praksist betyr dette at våre pilotklinikker på medisinmodulen nå kan benytte maler og magistrelle features. Vi har også klargjort vår multidoseløsning, slik at vi snart er klare for første pilot.

Les mer om magistrelle features her. Les mer om maler her. Les mer om multidose her.

Endringslogg 30.01.2020

Utskrift av alle eller utvalgte timer Du kan nå skrive ut kommende, gjennomførte eller avbestilte timer direkte fra pasientkortet. Du velger selv hvilke timer du ønsker å skrive ut.

Utskrift av alle eller utvalgte kvitteringer Du kan nå skrive ut alle kvitteringer til en pasient via pasientkortet.

Legg til nye deltakere på en avsluttet gruppetime Du kan nå legge til nye deltakere på en gruppetime som er avsluttet.

Oversikt over korrespondanse Bedre oversikt over korrespondanse med/om pasienten via journalen

Andre rettelser:

 • Alle ikke fakturerte regningskort sorteres nå på opprettelsesdato på pasientkortet

 • Sende ny legeerklæring fra en eksisterende med tidligere utfylt informasjon

 • Enklere å kombinere takstene C34C og C34H

 • Rettelse på dato på faktura i fakturamodulen slik at du kan sette eldre fakturaer som betalt på riktig dato

 • Forbedring av tidsvalideringen for Helfo-oppgjør

 • Overlappende advarsel i e-konsultasjoner fikset

 • Rettet feilmelding når kunde forsøker å opprette samleregning (og den skal betales med kort/kontant)

 • Egenandel vises ikke på regningskortet ved forsikring - rettet

 • Visningsinnstillinger i timeboken vises flere ganger, dette er nå rettet

 • Større tekst i utskriftsdokumenter

 • Feilretting på kopier/lim inn tekst fra word til journalnotat eller journalmal. Nå tas kun tekst med, og ikke all kode i tillegg

 • Bedre prioritert av visningsdata når du klikker på ulike handlinger. Raskere opplevelse av PatientSky-plattformen

 • Diverse feilrettelser for våre fastlegepilotkunder

 • Diverse andre feilrettelser

Last updated